Strona główna | Imprezy językowe | Konferencje | Konferencja SERMO (2012) | Tematy do dyskusji
 
Szanowne Koleżanki!  Szanowni Koledzy!

Na konferencję ”Psychologiczne aspekty nauczania i zarządzania w szkole wyższej” organizowaną przez SJO Politechniki Wrocławskiej oraz SPNJO Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z SERMO w dniach 18-20.05.2012 we Wrocławiu proponujemy następujące tematy do dyskusji:

  1. Zarządzanie zmianą (wprowadzenie KRK, nowe funkcje kształcenia akademickiego, misja szkoły wyższej, plany strategiczne i rozwojowe uczelni, nowa organizacja procesu kształcenia, konstruowanie programów itp.)
  2. Zarządzanie jakością nauczania i uczenia się, zarządzenie talentami, autonomia lektora i autonomia studenta
  3. Psychologia kierowania, style kierowania, mobbing w szkole wyższej
  4. Kultura zachowań w relacjach akademickich i zawodowych - akademicki, służbowy i zawodowy savoir vivr'e, etyka kierowania - kodeks etyczny nauczyciela akademickiego
  5. Psychologiczne aspekty dydaktyki.

Do przedstawienia wyżej wymienionych tematów zapraszamy specjalistów z dziedziny psychologii, zarządzania i dydaktyki. Ale niewątpliwie cennym dla uczestników konferencji byłoby wysłuchanie Członków Stowarzyszenia SERMO – kierowników z dużym doświadczeniem, którzy ze względu na pełnione funkcje na co dzień mają do czynienia z psychologicznymi problemami związanymi z nauczaniem i zarządzaniem.
Zapraszamy wszystkich do aktywnej dyskusji, a tych, którzy chcieliby wystąpić na konferencji z referatem lub prezentacją prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie na adres: marzena.kasperczak@pwr.wroc.pl  do 31.03.2012r.

 

Niestety ze względów finansowych referaty i prezentacje nie będą publikowane – planujemy nagranie wszystkich referatów/prezentacji na płytę CD (wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają płytę CD z tekstami prac wygłoszonych na konferencji).

 

Autorzy otrzymają zaświadczenie o wystąpieniu na konferencji. 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty