Menu
 
 
 
Strona główna | Egzaminy certyfikatowe | BULATS | Opis egzaminu
 

CZYM JEST BULATS


BULATS to profesjonalny egzamin językowy opracowany przez: University of Cambridge ESOL Examinations.
BULATS sprawdza znajomość języka używanego w środowisku pracy. Wykorzystywany jest w celu badania kompetencji językowych, monitorowania postępów w nauce i wytyczania ścieżek rozwoju. Wyniki prezentowane są w formie indywidualnego raportu, opisującego konkretne umiejętności. Poziom znajomości języka przedstawiony jest w skali Rady Europy. Certyfikat w formie raportu jest ważny bezterminowo i zawiera informacje ułatwiające interpretację wyników.


ZAKRES EGZAMINU


Testy BULATS  są dostosowane do potrzeb osób używających języka obcego w pracy. Obejmują takie zagadnienia jak opis stanowiska pracy, przedsiębiorstwo i produkt, podróżowanie, zarządzanie i marketing, obsługa klienta, planowanie, sprawozdania, wiadomości telefoniczne, korespondencja służbowa i prezentacje. Zadania w testach są zazwyczaj zadaniami praktycznymi, np. przyjęcie wiadomości przekazywanej przez telefon, sprawdzenie pisma, zrobienie prezentacji, zrozumienie artykułu, napisanie raportu
Sprawdza wszystkie umiejętności językowe (w zależności od wybranej formy):

 • ogólną znajomość języka (czytanie, rozumienie ze słuchu, leksyka, gramatyka)
 • mówienie
 • pisanie


FORMA EGZAMINU


SJO jako Organizator Sesji przeprowadza następujące egzaminy BULATS:

 • THE ONLINE TEST – trwa ok. 85 minut, ma formułę adaptacyjną, w której poziom trudności pytań dostosowuje się do odpowiedzi kandydata, dzięki czemu słuchacz nie wykonuje zadań odbiegających od jego poziomu. Egzamin ocenia umiejętność czytania i rozumienia ze słuchu (każdy kandydat ma słuchawki umożliwiające regulację głośności i podniesienie jakości słuchania). Wynik dostępny jest bezpośrednio po egzaminie.
 • THE SPEAKING TEST -  trwa ok. 12 minut , sprawdza umiejętność mówienia na tematy związane z pracą zawodową w kontekście biznesowym. Wypowiedź zostaje  utrwalona na taśmie i powtórnie sprawdzona przez innego egzaminatora. Składa się z trzech części : wywiad, prezentacja,wymiana informacji/dyskusja.
 • THE WRITING TEST – trwa ok. 45 minut , ocenia umiejętności pisania w kontekście biznesowym oraz sprawdza znajomość słownictwa  struktur gramatycznych. Część ta składa się z dwóch zadań : napisania krótkiej wiadomości/listy/emaila  na ok  50–60 słów oraz sprawozdania  lub listu na  180–200 słów zgodnie z instrukcjami.

 

Każdy test może zostać przeprowadzony niezależnie od pozostałych lub wykorzystany w dowolnej kombinacji. Ta zasada elastyczności pozwala dostosować BULATS do indywidualnych potrzeb każdego i do każdej sytuacji. Wszystkie testy sprawdzają kompetencje zdających w 5-stopniowej skali ALTE. Ten sam test wykorzystywany jest dla wszystkich zdających, niezależnie od ich poziomu.


UZNAWALNOŚĆ EGZAMINU


BULATS jest profesjonalnym egzaminem językowym, ściśle powiązanym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR),   stworzonym przez najbardziej renomowane instytuty językowe i certyfikowanym przez ALTE  (Association of Language Testers in Europe - stowarzyszeniem zrzeszającym europejskie instytucje egzaminacyjne).
BULATS jest uznawany przez tysiące instytucji na całym świecie, od pracodawców poprzez uczelnie wyższe, po międzynarodowe organizacje i instytucje rządowe. W Polsce uznawany jest m.in. przez Służbę Cywilną jako narzędzie weryfikujące kandydatów na poszczególne stanowiska. Na wielu uczelniach zwalnia z lektoratów i egzaminów językowych.


W POLSCE HONOROWANY PRZEZ m in. :

 • Akademia Muzyczna Wrocław      
 • Akademia Marynarki Wojennej Gdynia       
 • Bydgoska Szkoła Wyższa (Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości)    
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Elbląg    
 • Politechnika Łódzka    
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie     
 • Uniwersytet Rzeszowski   
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Kielce
 • Służba Cywilna     
 • Tesco
 • BB - Poland
 • BRE Bank SA     
 • Eaton Electric Sp. z o.o.               
 • Eldar
 • Legrand Polska sp. z o. o.
 • Sapa Group
 • UBS Bank - Poland


INFORMACJE I KONTAKT


Pytania prosimy kierować na adres: egzaminy.info@pwr.edu.pl 
mgr Joanna Leszkiewicz  joanna.leszkiewicz@pwr.edu.pl  
mgr Marzena Popiel  marzena.popiel@pwr.edu.pl

WIĘCEJ INFORMACJI


Uznawalności egzaminu na świecie: http://www.cambridgeesol.org/institutions/search.php
Szczegółowe informacje na temat BULATS: http://www.bulats.org
Egzaminy próbne:  http://www.bulats.org/Bulats/Sample-tests.html


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty