Menu
 
 
 
 
Strona główna | System nauczania do 2011/2012 | Opis systemu nauczania
 
­­­­ ­ ­

­­SYSTEM NAUCZANIA OBO­WIĄZUJE STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI STUDIA PRZED ROKIEM­ AKADEMICKIM 2012/2013. ­

­

 

­

Student studiów I stopnia (w systemie bolońskim) otrzymuje do wykorzystania 120 godzin na naukę języka obcego. Podstawową i zalecaną ścieżką jest nauka języka obcego  na poziomie B2  (2 ECTS) w pierwszym semestrze nauki oraz na poziomie B2E (3 ECTS) w drugim semestrze nauki. Litera E oznacza kurs kończący się egzaminem. Zakres tematyczny na egzaminie obejmuje poziom B2 oraz B2E.

 

Student II stopnia studiów otrzymuje 60 godzin (1 semestr – 3 ECTS) na naukę języka obcego. Student jest zobowiązany zapisać się na kurs innego języka obcego ( drugiego)  niż ten, który zdał na poziomie  B2E  lub C1E na studiach I stopnia. Jeżeli student podjął naukę drugiego języka obcego na I stopniu studiów, a chce kontynuować naukę tego języka na II stopniu, jest zobowiązany do wyboru wyższego poziomu.  Poziom kursu mogą określać plany studiów.

 

Ścieżki edukacyjne:

 

I stopień  - 60 godzin  B2 ( 2 ECTS) +  60 godzin B2E (3 ECTS) - pierwszy język

60 godzin B2E (2 ECTS) - pierwszy język + 60 godzin inny kurs nie kończący się egzaminem

(3 ECTS) - np. wyższy poziom lub kurs profilowany pierwszego języka, drugi język na dowolnym poziomie

 

 

1. semestr nauki języka (60 godz.)

2. semestr nauki języka (60 godz.)

B2 - pierwszy język ( zalecana ścieżka)

B2E - pierwszy język ( zalecana ścieżka)

B2E - pierwszy język

- C1 lub kurs profilowany (z pierwszego języka)

- drugi język na dowolnym poziomie zaawansowania nie kończący się egzaminem (A1, B1, B2, C1).

C1 - pierwszy język

C1E - pierwszy język

C1E - pierwszy język

- kurs profilowany (z pierwszego języka)

- drugi język na dowolnym poziomie­ zaawansowania nie kończący się egzaminem (A1, B1, B2, C1).

 

 

 II stopień – 60 godzin nauki drugiego  języka (3 ECTS)

 

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty