Strona główna | System nauczania | Opis systemu kształcenia językowego | I i II stopień studiów
 

I stopień studiów

 

Każdy student na naukę języków obcych ma do dyspozycji 120 godzin. 60-godzinne lektoraty odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. Lektorat  na poziomie B2.2 jest minimalnym poziomem zaawansowania wymaganym do osiągnięcia przez każdego studenta na I stopniu studiów. Jeżeli student zrealizuje kurs B2.2 w pierwszym semestrze nauki języka obcego, to w drugim semestrze może realizować lektorat tego samego języka na wyższym poziomie lub podjąć naukę innego języka na dowolnym poziomie. Student musi uzyskać łącznie w ciągu nauki na I stopniu 5 punktów ECTS za realizację lektoratów.
 

W ramach oferowanych 120 godzin na I stopniu studiów obowiązkowo należy zrealizować kurs B2.2 lub C1.2. Zalecana ścieżka realizacji lektoratu to B2.1, następnie B2.2. Jeżeli student ma wyższe umiejętności językowe, powinien wybrać ścieżkę C1.1 i C1.2.

 

Studenci studiujący po angielsku muszą zrealizować lektorat z języka angielskiego na poziomie C1.2 lub inny język obcy na dowolnym poziomie (zgodnie z wydziałowym planem studiów).

 

Celem zweryfikowania swoich umiejętności należy wykonać test poziomujący.

 

Jeżeli umiejętności studenta po maturze są niższe niż B1, należy:

 

II stopień studiów

 

Każdy student otrzymuje kredyt w wymiarze 60 godzin:

15 godzin na kontynuację nauki pierwszego języka zaliczonego na poziomie B2.2 lub C1.2 na I stopniu – kurs języka technicznego B2+ (C1+ tylko z języka angielskiego) oraz

45 godzin na naukę drugiego języka obcego na poziomach: A1, A2, B1.1, B1.2.

Zajęcia na poziomie B2+ (C1+ tylko z języka angielskiego) odbywają się co tydzień lub co 2 tygodnie (w zależności od języka i planu zajęć) i trwają 1,5 godziny. Zajęcia z drugiego języka odbywają się w następujący sposób: jedne zajęcia 1 raz w tygodniu (1,5 godziny), drugie zajęcia 1 raz na dwa tygodnie (1,5 godziny w tygodnie parzyste lub nieparzyste – zgodnie z  planem zajęć).
Student musi uzyskać łącznie w ciągu nauki na II stopniu 3 punkty ECTS za realizację lektoratów.
Lektoraty z I stopnia studiów nie mogą być uznane na II stopniu studiów. Jeżeli student zrealizował na I stopniu lektorat drugiego języka np. na poziomie A1, to na II stopniu jest zobowiązany do wyboru tego samego języka na wyższym poziomie, np. A2 lub do wyboru trzeciego języka na dowolnym poziomie.

 

Uwaga studenci z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Ukrainy, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu!

  1. Język rosyjski: dla w/w studentów przeznaczone są tylko dwie grupy z języka rosyjskiego: lektorat B2.2 dla studentów pierwszego stopnia studiów (pierwszy język obcy) oraz lektorat B2+ język techniczny dla studentów II stopnia studiów (kontynuacja pierwszego języka z I stopnia studiów),
  2. Pozostałe języki -  w/w studenci mogą zapisywać się na dowolny poziom zaawansowania.


Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-06 08:24
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty