Strona główna | System nauczania od 2012/2013 | Opis systemu kształcenia językowego | Ścieżki edukacyjne
 

Studia stacjonarne I stopnia

 

Podstawowe kursy na I stopniu mają 60 godzin. Student musi uzyskać łącznie w ciągu nauki na I stopniu 5 punktów ECTS z języków obcych.

 

 

ŚCIEŻKA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. semestr nauki

B2.1

2 ECTS

B2.2

3 ECTS

C1.1

2 ECTS

B2.2

3 ECTS

C1.2

3 ECTS       

B2.2

3 ECTS

C1.2

3 ECTS

2. semestr nauki

B2.2

 

 

 

3 ECTS

C1.1

 

 

 

2 ECTS

C1.2

 

 

 

3 ECTS

dowolny kurs drugiego języka

2 ECTS

dowolny kurs drugiego języka

2 ECTS

kursy z oferty dodatkowej

 

2 ECTS

kursy z oferty dodatkowej

 

2 ECTS

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

 

Podstawowe kursy na II stopniu mają 15 lub 45 godzin. Student musi uzyskać w ciągu nauki na II stopniu 3 punkty ECTS z języków obcych (1 pkt B2+ lub C1+ (tylko język angielski) oraz 2 pkt. drugi język). Kurs B2+ lub C1+ (tylko język angielski) jest kontynuacją nauki pierwszego języka z I stopnia studiów.

 

Kursy języka obcego z I stopnia studiów nie są uznawane jako zrealizowane dla II stopnia. Jeżeli student zrealizował na I stopniu kurs drugiego języka np. na poziomie A1, jest zobowiązany do wyboru na II stopniu tego samego języka na wyższym poziomie np. A2 lub  do wyboru innego języka na dowolnym poziomie. 

 

 

ŚCIEŻKA

1.

2.

3. (tylko język angielski)

 

4. (tylko język angielski)

 

1. semestr nauki

B2+ 15h

1 ECTS

B2+ 15h

1 ECTS

C1+ 15h

1 ECTS

C1+ 15h

1 ECTS

 

 

 

2. semestr nauki

kurs drugiego języka 45h na dowolnym poziomie

 

2 ECTS

 

Uwaga: jeżeli kurs drugiego języka był realizowany na I stopniu, to należy wybrać kurs na wyższym poziomie (niż na I stopniu)

 

 

kurs trzeciego języka 45h na dowolnym poziomie

 

2 ECTS

 

 

kurs drugiego języka 45h na dowolnym poziomie

 

2 ECTS

 

Uwaga: jeżeli kurs drugiego języka był realizowany na I stopniu, to należy wybrać kurs na wyższym poziomie (niż na I stopniu)

 

 

kurs trzeciego języka 45h na dowolnym poziomie

 

2 ECTS

 


 


Przykłady realizacji ścieżek:

  1. Student zrealizował na I stopniu kurs języka angielskiego na poziomie B2.1 i B2.2 (120 godzin oraz 5 ECTS). Na II stopniu musi kontynuować naukę j. angielskiego na poziomie B2+ (15 godzin, 1 ECTS) oraz wybiera dowolny,  drugi język (za wyjątkiem angielskiego) na dowolnym poziomie (45 godzin, 2 ECTS).
  2. Student zrealizował na I stopniu kurs z j. niemieckiego na poziomie B2.2 (60 godzin, 3 ECTS) oraz z języka hiszpańskiego na poziomie A1 (60 godzin, 2 ECTS). Na II stopniu musi kontynuować naukę j. niemieckiego na poziomie B2+ (15 godzin, 1 ECTS) oraz ma do wyboru drugi język (za wyjątkiem j. niemieckiego): j. hiszpański na poziomie A2 (45 godzin, 2 ECTS) lub inny język niż niemiecki i hiszpański na dowolnym poziomie (45 godzin, 2 ECTS).


Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-17 09:59
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty