Strona główna | System nauczania od 2012/2013 | Lektoraty i kursy językowe | Kurs powtórkowy
 
Kursy powtórkowe w SJO

  • Lektoraty obowiązkowe z pierwszego języka na poziomie B2.1, B2.2, B2+, C1.1, C1.2, C1+
    Jeżeli student nie zaliczył kursu pierwszego języka obcego w ramach obowiązkowego lektoratu na w/w poziomach, musi ten kurs opłacić (system Edukacja CL naliczy opłatę za kurs powtórkowy) i powtórzyć w następnym semestrze z tego samego języka i na tym samym poziomie.
  • Lektoraty obowiązkowe z drugiego języka
    Jeżeli student nie zaliczył kursu języka obcego w ramach obowiązkowego lektoratu z drugiego języka, musi ten kurs opłacić (system Edukacja CL naliczy opłatę za kurs powtórkowy) i powtórzyć w następnym semestrze z tego samego języka i na tym samym poziomie lub innego wybranego przez siebie kursu (z wyjątkiem wszystkich kursów z pierwszego języka obcego).

  • Lektoraty poza programem studiów
    Jeżeli student nie zaliczył kursu języka obcego spoza programu studiów, musi lektorat opłacić (system Edukacja CL naliczy opłatę za kurs powtórkowy) i powtórzyć w następnym semestrze z dowolnie wybranego języka i poziomu. Ta zasada obowiązuje wszystkich studentów, nawet tych studiujących na ostatnim semestrze. Z tego powodu należy rozważnie zapisywać się na kursy poza programem studiów tak, aby niezaliczony kurs nie stanowił formalnej przeszkody w podejściu do egzaminu dyplomowego.

Opłata za powtarzanie lektoratów z powodu niezadowalających wyników w nauce jest regulowana zarządzeniem Rektora PWr. nr 51/2014. Opłata jest jednakowa za każdą kolejną realizację (powtórkę) kursu i wynosi 3,50 za godzinę.

Dodatkowe informacje w sprawie opłat za kursy powtórkowe można uzyskać w p. 111, bud. H4.

Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-16 14:15
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty