Strona główna | System nauczania | Lektoraty i kursy językowe | Kursy powtórkowe
 

Kursy powtórkowe w SJO


  • Lektoraty obowiązkowe z pierwszego lub drugiego języka obcego
    Jeżeli student nie zaliczył lektoratu z planu studiów, musi w następnym semestrze zapisać się na wybrany lektorat, a następnie opłacić go zgodnie z informacją podaną na indywidualnym koncie każdego studenta w Edukacji CL. Zasady uczestnictwa w lektoracie powtórkowym są takie same jak na pozostałych lektoratach.
  • Lektoraty poza programem studiów
    Jeżeli student nie zaliczył lektoratu spoza programu studiów, musi zapisać się w następnym semestrze na lektorat dowolnego języka obcego o takiej samej liczbie godzin zajęć (15,45 lub 60)  i opłacić go (system Edukacja CL naliczy opłatę za kurs powtórkowy). Ta zasada obowiązuje wszystkich studentów, nawet tych studiujących na ostatnim semestrze. Z tego powodu należy rozważnie zapisywać się na kursy poza programem studiów tak, aby niezaliczony kurs nie stanowił formalnej przeszkody w podejściu do egzaminu dyplomowego.

Opłata za powtarzanie lektoratów z powodu niezadowalających wyników w nauce jest regulowana Zarządzeniem Wewnętrznym 73/2017. Opłata jest jednakowa za każdą kolejną realizację (powtórkę) kursu i wynosi 6,00 za godzinę.


Dodatkowe informacje w sprawie opłat za kursy powtórkowe można uzyskać w p. 105, bud. H4.Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-06 08:21
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty