Język francuski

 

Każdy student jest zobowiązany w ciągu 10 dni od zapisów do okazania pełnomocnikowi ds. certyfikacji oryginału certyfikatu oraz pozostawienia jego kopii. Zapraszamy na konsultacje pełnomocnika ds. certyfikacji! Studenci programu Erasmus dostarczają certyfikaty do DWM w terminach określonych harmonogramem. 

 

POZIOM A1

 

Certyfikat

Wynik egzaminu (punkty)

Ocena PWr

DELF A1

 

98-100

bardzo dobry plus

87-97

bardzo dobry

79-86

dobry plus

70-78

dobry

61-69

dostateczny plus

50-60

dostateczny

POZIOM A2

Certyfikat

Wynik egzaminu (punkty)

Ocena PWr

DELF A2

 

98-100

bardzo dobry plus

87-97

bardzo dobry

79-86

dobry plus

70-78

dobry

61-69

dostateczny plus

50-60

dostateczny

POZIOM B2.2

Certyfikat

Wynik egzaminu 

Ocena PWr

ACERT B2

5,5 do 3.0

ocena z certyfikatu

DELF B2

 

98-100

bardzo dobry plus

87-97

bardzo dobry

79-86

dobry plus

70-78

dobry

61-69

dostateczny plus

50-60

dostateczny

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn.22 09.2011 uznawane są także:

1. Dyplomy ukończenia studiów na kierunku filologia lub NKJO w zakresie języka francuskiego.

2. Dyplom Matury Międzynarodowej z języka francuskiego.

3. Dyplom Matury Europejskiej z języka francuskiego.

4. Wydany w kraju francuskojęzycznym dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości.Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-28 07:41
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty