Język francuski

 

Każdy student jest zobowiązany w ciągu 10 dni od zapisów do okazania pełnomocnikowi ds. certyfikacji oryginału certyfikatu oraz pozostawienia jego kopii. Zapraszamy na konsultacje pełnomocnika ds. certyfikacji! Studenci programu Erasmus dostarczają certyfikaty do DWM w terminach określonych harmonogramem. 

 

POZIOM A1

Certyfikat

Wynik egzaminu (punkty)

Ocena PWr

DELF A1

 

98-100

bardzo dobry plus

87-97

bardzo dobry

79-86

dobry plus

70-78

dobry

61-69

dostateczny plus

50-60

dostateczny

 

POZIOM A2

Certyfikat

Wynik egzaminu (punkty)

Ocena PWr

DELF A2

 

98-100

bardzo dobry plus

87-97

bardzo dobry

79-86

dobry plus

70-78

dobry

61-69

dostateczny plus

50-60

dostateczny

 

POZIOM B1

Certyfikat

Wynik egzaminu (punkty)

Ocena PWr

DELF B1

 

98-100

bardzo dobry plus

87-97

bardzo dobry

79-86

dobry plus

70-78

dobry

61-69

dostateczny plus

50-60

dostateczny

 

POZIOM B2

Certyfikat

Wynik egzaminu 

Ocena PWr

ACERT
5,5 do 2.0
ocena z certyfikatu

DELF B2

 

98-100

bardzo dobry plus

87-97

bardzo dobry

79-86

dobry plus

70-78

dobry

61-69

dostateczny plus

50-60

dostateczny

 

POZIOM C1

Certyfikat

Wynik egzaminu 

Ocena PWr

ACERT 5,5 do 2.0 ocena z certyfikatu

DALF C1

 

98-100

bardzo dobry plus

87-97

bardzo dobry

79-86

dobry plus

70-78

dobry

61-69

dostateczny plus

50-60

dostateczny

 

POZIOM C2

Certyfikat

Wynik egzaminu (punkty)

Ocena PWr

DALF C2

 

98-100

bardzo dobry plus

87-97

bardzo dobry

79-86

dobry plus

70-78

dobry

61-69

dostateczny plus

50-60

dostateczny

 

Instytucje certyfikujące:

 

Certyfikaty wydane przez instytucje stowarzyszone w Association of Language Testers in Europe (ALTE) — poziomy ALTE Level 3 (B2), ALTE Level 4 (C1), ALTE Level 5 (C2), w szczególności certyfikaty:

-          Diplôme d’Étude en Langue Française (DELF) (B2)

-          Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) (C1)

-          Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) (C2)

-          Test de Connaissance du Français (TCF), poziomy 4 (B2), 5 (C1), 6 (C2)

-          Diplôme de Langue Française (DL) (B2)

-          Diplôme Supérieur Langue et Culture Françaises (DSLCF) (C1)

-          Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises Modernes (DS) (C1)

-          Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF) (C2)

-          Certyfikaty instutucji : Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) — w szczególności certyfikaty:

o   Diplôme de Français des Affaires 1er degré (DFA 1) (B2)

o   Diplôme de Français Professionnel (DFP) Affaires B2

o   Diplôme de Français des Daffaires 2eme degré (DFA 2) (C1)

o   Diplôme de Français Professionnel (DFP) Affaires C1

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn.22 09.2011 uznawane są także:

1. Dyplomy ukończenia studiów na kierunku filologia lub NKJO w zakresie języka francuskiego.

2. Dyplom Matury Międzynarodowej z języka francuskiego.

3. Dyplom Matury Europejskiej z języka francuskiego.

4. Wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości.

 
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-03 13:24
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty