Język hiszpański

 

Każdy student jest zobowiązany w ciągu 10 dni od zapisów do okazania pełnomocnikowi ds. certyfikacji oryginału certyfikatu oraz pozostawienia jego kopii. Zapraszamy na konsultacje pełnomocnika ds. certyfikacji! Studenci programu Erasmus dostarczają certyfikaty do DWM w terminach określonych harmonogramem. 

 

POZIOM A1

 

Certyfikat

Wynik egzaminu

Ocena PWr

Diploma de Español Nivel A1 Acceso

 

 

 

 

95-100%

90-94%

85-89%

80-84%

75-79%

70-74%

bardzo dobry plus

bardzo dobry

dobry plus

dobry

dostateczny plus

dostateczny

TELC. Język hiszpański A1

 

90-100%

bardzo dobry plus

80- 89,5%

bardzo dobry

70-79,5%

dobry

60-69,5%

dostateczny

 POZIOM A2

Certyfikat

Wynik egzaminu

Ocena PWr

Diploma de Español Nivel A2 Plataforma

95-100%

90-94%

85-89%

80-84%

75-79%

70-74%

bardzo dobry plus

bardzo dobry

dobry plus

dobry

dostateczny plus

dostateczny

TELC. Język hiszpański A2

 

90-100%

bardzo dobry plus

80- 89,5%

bardzo dobry

70-79,5%

dobry

60-69,5%

dostateczny

POZIOM B2.2

Certyfikat

Wynik egzaminu

Ocena PWr

ACERT B2

5,5 do 3.0

ocena z certyfikatu

Diploma de Español Nivel B2 Avanzado (dawniej: Intermedio, Básico)

95-100%

bardzo dobry plus

90-94%

bardzo dobry

85-89%

dobry plus

80-84%

dobry

75-79%

dostateczny plus

70-74%

dostateczny

TELC. Język hiszpański B2

 

 

270-300 punktów

bardzo dobry plus

240-269,5 punktów

bardzo dobry

210-239,5 punktów

dobry

180-209,5 punktów

dostateczny

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn.22 09.2011 uznawane są także:

1. Dyplomy ukończenia studiów na kierunku filologia w zakresie języka hiszpańskiego.

2. Dyplom Matury Międzynarodowej z języka hiszpańskiego.

3. Dyplom Matury Europejskiej z języka hiszpańskiego.

4. Wydany w kraju hiszpańskojęzycznym dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości.Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-28 07:42
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty