Język rosyjski

 

Każdy student jest zobowiązany w ciągu 10 dni od zapisów do okazania pełnomocnikowi ds. certyfikacji oryginału certyfikatu oraz pozostawienia jego kopii. Zapraszamy na konsultacje pełnomocnika ds. certyfikacji! Studenci programu Erasmus dostarczają certyfikaty do DWM w terminach określonych harmonogramem. 

 

POZIOM A1

 

Certyfikat

Wynik egzaminu

Ocena PWr

TELC. Russkij jazyk A1

 

90-100%(A)

bardzo dobry

80-  89%(B)

dobry

79-60% (C)

dostateczny

 

POZIOM A2

 

Certyfikat

Wynik egzaminu

Ocena PWr

TELC. Russkij jazyk A2

 

90-100%(A)

bardzo dobry

80-  89%(B)

dobry

79-60% (C)

dostateczny

 

POZIOM B1

 

Certyfikat

Wynik egzaminu

Ocena PWr

TRKI 1 

Russkij  jazyk povsednevnogo obščenija –porogovyj uroven

 

98-100%

bardzo dobry plus

87- 97%

bardzo dobry  

79- 86%

dobry  plus

70-78%

dobry

61-69%

50-60%

dostateczny plus

dostateczny

Russkij jazyk. Delovoje obščenije. Biznes. Kommercija. – bazowyj uroven

 

98-100%

bardzo dobry plus

87-  997%

bardzo dobry  

79-  86%

dobry plus

70-78%

dobry

61-69%

50-60%

dostateczny plus

dostateczny

TELC. Russkij jazyk B1

 

 

90-100%(A)

bardzo dobry

80- 89%(B)

dobry

79-60% (C)

dostateczny

 

POZIOM B2

 

Certyfikat

Wynik egzaminu

Ocena PWr

ACERT

5,5 do 2.0

ocena z certyfikatu

TRKI 2 

Russkij jazyk povsednevnogo obščenija –postporogovyj uroven

 

98-100%

bardzo dobry  plus

87- 97%

bardzo dobry  

79- 86%

dobry plus

70-78%

dobry

61-69%

50-60%

dostateczny plus

dostateczny

Russkij jazyk. Delovoje obščenije. Biznes. Kommercija. – srednij uroven

 

 

98-100%

bardzo dobry plus

87- 97%

bardzo dobry  

79- 86%

dobry plus

70-78%

dobry

61-69%

50-60%

dostateczny plus

dostateczny

TELC. Russkij jazyk B2

 

 

90-100% (A)

bardzo dobry

80- 89% (B)

dobry

79-60% (C)

dostateczny

 

POZIOM C1

 

Certyfikat

Wynik egzaminu

Ocena PWr

ACERT

5,5 do 2.0

ocena z certyfikatu

 TRKI 3

Russkij  jazyk povsednevnogo obščenija –

uroven professionalnogo vladenija

 

98-100%

bardzo dobry plus

87-  97%

bardzo dobry  

79-  86%

dobry plus

70-78%

dobry

61-69%

50-60%

dostateczny plus

dostateczny

Russkij jazyk. Delovoje obščenije. Biznes. Kommercija. – prodvinutyj uroven

 

 

98-100%

bardzo dobry plus

87-  97%

bardzo dobry

79-  86%

dobry plus

70-78%

dobry

61-69%

50-60%

dostateczny plus

dostateczny

 

POZIOM C2

 

Certyfikat

Wynik egzaminu

Ocena PWr

 TRKI 4

Russkij  jazyk povsednevnogo obščenija – uroven nositela jazyka

 

98-100%

bardzo dobry plus

87- 97%

bardzo dobry  

79- 86%

dobry plus

70-78%

dobry

61-69%

50-60%

dostateczny plus

dostateczny

 

Instytucje certyfikujące:

Główne Centrum Testowania Cudzoziemców przy Ministerstwie Oświaty Federacji Rosyjskiej wraz z Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A.  Puszkina w Moskwie;

Izba Przemysłowo-Handlowa Federacji Rosyjskiej wraz z Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie;

Licencjonowany ośrodek TELC.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn.22 09.2011 uznawane są także:

1. Dyplomy ukończenia studiów na kierunku filologia w zakresie języka rosyjskiego.

2. Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma) z języka rosyjskiego.

3. Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate) z języka rosyjskiego.

4. Wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-13 09:17
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty