Język rosyjski

 

Każdy student jest zobowiązany w ciągu 10 dni od zapisów do okazania pełnomocnikowi ds. certyfikacji oryginału certyfikatu oraz pozostawienia jego kopii. Zapraszamy na konsultacje pełnomocnika ds. certyfikacji! Studenci programu Erasmus dostarczają certyfikaty do DWM w terminach określonych harmonogramem. 

 

POZIOM A1  

 

Certyfikat

Wynik egzaminu

Ocena PWr

TELC. Russkij jazyk A1

 

90-100% (A)

bardzo dobry

80-  89% (B)

dobry

79-60% (C)

dostateczny

POZIOM A2

Certyfikat

Wynik egzaminu

Ocena PWr

TELC. Russkij jazyk A2

 

90-100% ( A)

bardzo dobry

80-  89% (B)

dobry

79-60% (C)

dostateczny

POZIOM B2.2 

Certyfikat

Wynik egzaminu

Ocena PWr

ACERT

5,5 do 3.0

ocena z certyfikatu

TRKI 2 

Russkij jazyk povsednevnogo obščenija –postporogovyj uroven

 

98-100%

bardzo dobry  plus

87- 97%

bardzo dobry  

79- 86%

dobry plus

70-78%

dobry

61-69%

dostateczny plus

50-60%

dostateczny

Russkij jazyk. Delovoje obščenije. Biznes. Kommercija. – srednij uroven

 

 

98-100%

bardzo dobry plus

87- 97%

bardzo dobry  

79- 86%

dobry plus

70-78%

dobry

61-69%

dostateczny plus

50-60%

dostateczny

TELC. Russkij jazyk B2

 

 

90-100% (A)

bardzo dobry

80- 89% (B)

dobry

79-60% (C)

dostateczny

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn.22 09.2011 uznawane są także:

1. Dyplomy ukończenia studiów na kierunku filologia w zakresie języka rosyjskiego.

2. Dyplom Matury Międzynarodowej z języka rosyjskiego.

3. Dyplom Matury Europejskiej z języka rosyjskiego.

4. Wydany w Rosji dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości.Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-28 07:44
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty