Język włoski

 

Każdy student jest zobowiązany w ciągu 10 dni od zapisów do okazania pełnomocnikowi ds. certyfikacji oryginału certyfikatu oraz pozostawienia jego kopii. Zapraszamy na konsultacje pełnomocnika ds. certyfikacji! Studenci programu Erasmus dostarczają certyfikaty do DWM w terminach określonych harmonogramem. 

 

POZIOM A1

Certyfikat

Wynik egzaminu (punkty)

Ocena PWr

CILS A1

 

56 - 60

51 - 55

46 - 50

41 - 45

35 - 40

bardzo dobry

dobry plus

dobry

dostateczny plus

dostateczny

PLIDA A1

 

112 - 120

102 - 111

92 - 101

82 - 91

72 - 81

bardzo dobry

dobry plus

dobry

dostateczny plus

dostateczny

TELC A1

bardzo dobry

dobry

dostateczny

zaliczony

bardzo dobry

dobry

dostateczny plus

dostateczny

 

POZIOM A2

Certyfikat

Wynik egzaminu (punkty)

Ocena PWr

CILS A2

 

56 - 60

51 - 55

46 - 50

41 - 45

35 - 40

bardzo dobry

dobry plus

dobry

dostateczny plus

dostateczny

PLIDA A2

 

112 – 120

102 - 111

92 – 101

82 - 91

72 - 81

bardzo dobry

dobry plus

dobry

dostateczny plus

dostateczny

TELC A2

bardzo dobry

dobry

dostateczny

zaliczony

bardzo dobry

dobry

dostateczny plus

dostateczny

 

POZIOM B1

Certyfikat

Wynik egzaminu (punkty)

Ocena PWr

CELI 2

A (ottimo) „bardzo dobry”

B (buono) „dobry”

C (sufficiente)            „dostateczny”

5,0

4,0

3,0

CILS UNO

 

92 - 100

83 - 91

74 - 82

65 - 73

55 - 64

bardzo dobry

dobry plus

dobry

dostateczny plus

dostateczny

PLIDA B1

 

112 - 120

102 - 111

92 - 101

82 - 91

72 - 81

bardzo dobry

dobry plus

dobry

dostateczny plus

dostateczny

TELC B1

bardzo dobry

dobry

dostateczny

zaliczony

bardzo dobry

dobry

dostateczny plus

dostateczny

 

POZIOM B2

Certyfikat

Wynik egzaminu (punkty)

Ocena PWr

CELI 3

A (ottimo) „bardzo dobry”

B (buono) „dobry”

C (sufficiente)            „dostateczny”

5,0

4,0

3,0

CILS DUE

 

92 - 100

83 - 91

74 - 82

65 - 73

55 - 64

bardzo dobry

dobry plus

dobry

dostateczny plus

dostateczny

PLIDA B2

 

112 - 120

102 - 111

92 - 101

82 - 91

72 - 81

bardzo dobry

dobry plus

dobry

dostateczny plus

dostateczny

TELC B2

bardzo dobry

dobry

dostateczny

zaliczony

bardzo dobry

dobry

dostateczny plus

dostateczny

 

POZIOM C1

Certyfikat

Wynik egzaminu (punkty)

Ocena PWr

CELI 4

A (ottimo) „bardzo dobry”

B (buono) „dobry”

C (sufficiente)            „dostateczny”

5,0

4,0

3,0

CILS TRE

 

92 - 100

83 - 91

74 - 82

65 - 73

55 - 64

bardzo dobry

dobry plus

dobry

dostateczny plus

dostateczny

PLIDA C1

 

112 - 120

102 - 111

92 - 101

82 - 91

72 - 81

bardzo dobry

dobry plus

dobry

dostateczny plus

dostateczny

TELC C1

bardzo dobry

dobry

dostateczny

zaliczony

bardzo dobry

dobry

dostateczny plus

dostateczny

 

 

POZIOM C2

Certyfikat

Wynik egzaminu (punkty)

Ocena PWr

CELI 5

A (ottimo) „bardzo dobry”

B (buono) „dobry”

C (sufficiente)            „dostateczny”

5,0

4,0

3,0

CILS QUATTRO

 

92 - 100

83 - 91

74 - 82

65 - 73

55 - 64

bardzo dobry

dobry plus

dobry

dostateczny plus

dostateczny

PLIDA C2

 

112 - 120

102 - 111

92 - 101

82 - 91

72 - 81

bardzo dobry

dobry plus

dobry

dostateczny plus

dostateczny

TELC C2

bardzo dobry

dobry

dostateczny

zaliczony

bardzo dobry

dobry

dostateczny plus

dostateczny

 

Instytucje certyfikujące:

Egzaminy CELI przeprowadzane są w autoryzowanych ośrodkach egzaminacyjnych Università per Stranieri di Perugia, we Włoskich Instytutach Kulturalnych oraz ośrodkach uznanych przez Włoskie Instytuty Kulturalne. 

Egzaminy CILS przeprowadzane są w autoryzowanych ośrodkach egzaminacyjnych Università per Stranieri di Siena, we Włoskich Instytutach Kulturalnych oraz ośrodkach uznanych przez Włoskie Instytuty Kulturalne.

Egzaminy PLIDA przeprowadzane są w autoryzowanych ośrodkach egzaminacyjnych ISTITUTO DANTE ALIGHIERI.

Egzaminy TELC – przez licencjonowane ośrodki TELC.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn.22 09.2011 uznawane są także:

1.       Dyplomy ukończenia studiów na kierunku filologia w zakresie języka włoskiego.

2.       Dyplom Matury Międzynarodowej .

3.       Dyplom Matury Europejskiej.

4.       Wydany we Włoszech dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości.

5.       Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych prowadzonych za granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język włoski.

 Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-22 10:52
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty