Menu
 
 
 
Strona główna | System nauczania do 2011/2012
 

Studium Języków Obcych prowadzi kusy dla studentów, którzy rozpoczęli naukę przed 2012/2013 r., na studiach niestacjonarnych na podstawie programu kształcenia i planu studiów w Politechnice Wrocławskiej zgodnie z dokumentem  Zarządzenie  Wewnętrzne w sprawie wymogów programowych i ogólnych zasad tworzenia planów studiów i programów nauczania w Politechnice Wrocławskiej (ZW 29/2010).


Program studiów niestacjonarnych odpowiada programowi studiów stacjonarnych, tzn. zawiera takie same wymogi programowe oraz identyczne wymagania w zakresie punktów ECTS i liczby godzin CNPS, różni się natomiast liczbą godzin ZZU; których liczba dla studiów niestacjonarnych nie powinna być mniejsza od 60% liczby godzin ZZU dla studiów stacjonarnych, wliczając w to liczbę godzin kontaktowych z użyciem mediów elektronicznych.


W SJO Politechniki Wrocławskiej studenci studiów niestacjonarnych I stopnia mogą realizować naukę podstawowego  języka obcego w wymiarze od 72 do 120 godzin w zależności od decyzji Rad Wydziałów, a poziom B2 jest minimalnym wymaganym poziomem biegłości językowej.


Studenci II stopnia realizują naukę drugiego wybranego języka obcego na dowolnym poziomie  w wymiarze od 36 do 60 godzin w zależności od decyzji Rad Wydziałów.

Wszelkich informacji na temat studiów niestacjonarnych udziela:
Zastępca dyrektora ds. studiów niestacjonarnych i doktoranckich mgr Marta Hamryszak-Sierpowska, mail: marta.hamryszak-sierpowska@pwr.edu.pl,  tel. 71-320-38-55, pokój 104.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty