Menu
 
 
 
Strona główna | Opis systemu kształcenia językowego
 

Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej organizuje ogólnouczelniane kursy języka obcego dla doktorantów zgodnie z programem studiów doktoranckich prowadzonych na wydziałach Uczelni, w wymiarze 90 godzin kursu obowiązkowego z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, oraz 60 lub 30 godzin kursu fakultatywnego (nadobowiązkowego) dowolnego języka obcego (łącznie do 150 godzin).

  
SJO oferuje kursy
języka angielskiego na trzech poziomach zaawansowania: B1, B2, C1.
Doktorant samodzielnie dokonuje wyboru poziomu kursu, w tym celu może skorzystać z elektronicznego testu poziomującego oceniającego poziom kompetencji językowych, który znajduje się na stronie internetowej Studium (test poziomujący), a następnie zapisuje się na kurs językowy osobiście drogą internetową.

 
W ramach kursów fakultatywnych SJO oferuje kursy języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Nadobowiązkowe kursy językowe mogą być prowadzone na każdym poziomie zaawansowania, także podstawowym (A1 lub A2) w zależności od potrzeb i kompetencji językowych uczestników kursu.

 Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-02 12:47
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty