Menu
 
 
 
Strona główna | Egzamin doktorski
 
­­­EGZAMIN DOKTORSKI
 1. Tryb składania egzaminów określają dokumenty:
  • Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego  z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
  • Zasady odbywania kursów językowych i składania egzaminów językowych przez doktorantów politechniki wrocławskiej”– Pismo Okólne 20/2012

 2. ­Egzamin doktorski  jest przeprowadzany w SJO raz w miesiącu, zwykle w pierwszą lub druga sobotę miesiąca z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. Jest to egzamin komisyjny, ustny, na poziomie B2, który  składa się  z trzech części: 

  ­

  Zadanie egzaminacyjne

  Opis zadania egzaminacyjnego

   

  Maksymalna liczba punktów

  1. Autoprezentacja

  2-3 minutowe przemówienie w dowolnej formie

  5 punktów

  2. Prezentacja popularno-naukowa

  Prezentacja popularno – naukowa  w formie multimedialnej dotycząca pracy doktorskiej lub na temat z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej (około 10 minut)

  30 punktów

  3. Odpowiedź na losowo wybrane pytanie z zakresu języka ogólnego (np. sport, hobby, medycyna, podróże itp.)

  Przedstawienie tematu w formie monologu (2-3 minuty) oraz odpowiedzi na pytania egzaminatorów

  15 punktów

   

 3. ­Kryteria oceny prezentacji popularnonaukowej:

  • ­­ Komunikatywność (płynność, logika prezentacji) i struktura oraz treść prezentacji: maks. 10 punktów 
  • Poprawność językowa wypowiedzi (gramatyka, leksyka i wymowa): maks. 10 punktów 
  • Bogactwo językowe (różnorodność użytego słownictwa i zastosowanych struktur gramatycznych): maks. 10 punktów.

   ­

 4. ­Skala oceny końcowej:

   

  Punkty

  Ocena

  49 - 50

  Celujący (5,5)

  45 - 48

  Bardzo dobry (5,0)

  41 - 44

  Dobry plus (4,5)

  36 - 40

  Dobry (4,0)

  31 - 35

  Dostateczny plus (3,5)

  25 -30

  Dostateczny (3,0)

  < 25

  Niedostateczny (2,0)

   

  Uwaga:      Sala egzaminacyjna jest wyposażona w sprzęt multimedialny.Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-02 12:50
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty