Strona główna | Imprezy językowe | Konferencje | Archiwum | Konferencja IATEFL (2012)
 

W dniach 7-9 września br. odbyła się 21 Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego, IATEFL Poland , której organizatorem było Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej na zlecenie Zarządu IATEFL PL. Konferencja została objęta honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej  Krystyny Szumilas, Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki  Barbary Kudryckiej,  JM Rektora Politechniki Wrocławskiej  prof. dr hab. Tadeusza Więckowskiego, Prezydenta  Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca, Wojewody Wrocławskiego  Marka Skorupy oraz  Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Sponsorami konferencji były  firmy: Wrocław-Life.com oraz  www.zoovenirs.pl,  które ufundowały materiały informacyjne o Wrocławiu, a także drobne upominki dla uczestników konferencji .

W konferencji wzięło udział ponad 700 uczestników z 18 państw, w tym tak odległych jak Algieria , Izrael czy Japonia. Wśród prezenterów  było  wiele uznanych nazwisk ze świata ELT , metodyków i autorów podręczników do nauki języka angielskiego jak:  Michael Swan, Hugh Dellar, Jeremy Harmer, Christina Latham-Koenig, David A. Hill,, Jeremy Day, Philip Kerr,  Grzegorz  Śpiewak  czy Piotr Steinbrich. Zaproszenie na konferencję przyjęli też przedstawiciele British Council oraz Carol Read –vice Prezydent IATEFL World oraz przedstawiciele 7 partnerskich organizacji z  Czech , Estonii, Francji, Macedonii, Serbii Turcji i Węgier.

Tematem przewodnim konferencji był: „Nauka języka angielskiego – nauką przez całe życie”. W ponad  100 prezentacjach  poruszano różnorodne zagadnienia m.in. aktualne tendencje oraz dobre praktyki w nauczaniu języka angielskiego, zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe,  jakość w nauczaniu,  język specjalistyczny w środowisku pracy
i akademicki na uczelni wyższej , specyfika nauczania wczesnoszkolnego  i nauczanie młodzieży, doskonalenie zawodowe nauczycieli, autonomia ucznia , wykorzystanie nowych  technologii i innych materiałów dydaktycznych, kreatywność w nauczaniu języka , nauczanie uczniów i studentów z dysfunkcjami.   
Wykład inauguracyjny „Rzeczywistość elektroniczna w językowym obcowaniu” wygłosił prof. Jan Miodek, który omówił  wpływ języka angielskiego na dzisiejszą polszczyznę, a w szczególności język jakim posługuje się młodzież . Jego wystąpienie pełne dowcipnych anegdot i przykładów „anglicyzmów” zostało entuzjastycznie przyjęte przez zgromadzonych uczestników. Następnie  Carol  Read , vice Prezes  IATEFL wygłosiła wykład „ Creative Teaching , Creative Learning”, w którym  omówiła zagadnienia związane z pojęciem kreatywności w nauczaniu i uczeniu się języka obcego oraz przedstawiła praktyczne strategie promujące kreatywność w nauczaniu języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania i we wszystkich grupach wiekowych uczniów.

 „Odpłyń od bezpiecznej przystani. Złap wiatr w żagle. Szukaj, miej marzenia, odkrywaj” - te słowa Marka Twaina były  inspiracją dla prelegentów i uczestników konferencji biorących udział w wielu dyskusjach, a także dla organizatorów, którzy zaproponowali w tym roku dwie nowatorskie formy : „Polish up your English” - czyli lekcje  na zaawansowanym poziomie dla nauczycieli języka angielskiego . Lekcje poprowadzone przez doświadczonych nauczycieli z Wielkiej Brytanii  - Jeremy Harmer’a  i Hugh Dellar’a cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród uczestników konferencji oraz doskonale wpisywały się w temat przewodni konferencji  - „ Nauka przez całe życie”.

Drugą nowatorską formą ( w skali międzynarodowej)  były „live lessons” czyli lekcje przeprowadzane w trakcie konferencji z uczniami szkoły podstawowej i średniej i obserwowane przez innych nauczycieli  - uczestników konferencji.  Wielkie słowa uznania należą się tym nauczycielom , którzy odważyli się poprowadzić lekcje pokazowe z grupami uczniów, z którymi spotkali się po raz pierwszy na konferencji we Wrocławiu. Byli to  Urszula Kropaczewska z NKJO w Lesznie, która przeprowadziła lekcję z uczniami 2 klasy szkoły podstawowej, Rebecca Mason ( British Council, Warszawa), Hugh Dellar ( University of Westminster, Londyn),Mark Andrews ( Węgry) , którzy uczyli grupy licealistów na poziomie średniozaawansowanym oraz Piotr Steinbrich ( Pearson Longman Polska),  który poprowadził lekcję na poziomie zaawansowanym z uczniami jednego z wrocławskich liceów. Po lekcjach  następowała dyskusja z nauczycielami , którzy dzielili się swoimi uwagami na temat zaproponowanych technik i ćwiczeń.

Konferencja to nie tylko wykłady, prezentacje i warsztaty. Organizatorzy zadbali też o imprezy towarzyszące.  W tym roku uczestnicy mogli wziąć udział w wieczorze poezji w wykonaniu autorów: David’a A. Hill’a oraz Michael’a Swan’a, w pokazie teatralnym sztuki A. Czechowa  „Niedźwiedź” („The Bear”) w języku angielskim,  w wykonaniu  The Bear Educational Theatre  z Pragi,  a także podziwiać uroki Wrocławia płynąc wieczornym rejsem po Odrze.  

Jak co roku, konferencji towarzyszyła wystawa książek i podręczników. Około 30 wystawców z Polski i Wielkiej Brytanii  zaprezentowało swoje  najnowsze publikacje . Nauczyciele mieli również okazję wygrać wiele nagród książkowych i innych upominków, biorąc udział w quizach i konkursach  przygotowanych przez wydawnictwa. Dodatkowo, podczas ceremonii zamknięcia konferencji, odbyło się losowanie 2 głównych nagród – kursów metodycznych dla nauczycieli języka angielskiego, sponsorowanych przez IATEFL Poland oraz SOL z Barnstaple, Wielka Brytania, a także innych nagród.


Przygotowanie tak dużej imprezy wiązało się z ogromnym, wielomiesięcznym nakładem pracy kilku osób. W trakcie konferencji zaangażowanych w obsługę było ponad  40 osób, głównie lektorów i wykładowców  SJO PWr , ale także  nauczycieli wrocławskich szkół  i studentów NKJO we Wrocławiu. Ich praca została doceniona przez Zarząd  IATEFL Pl. , przede wszystkim jednak przez samych uczestników, którzy bardzo wysoko ocenili konferencję zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym.

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty