Strona główna | System nauczania | Lektoraty i kursy językowe | Informacja dla studentów z dysleksją i dysfunkcjami
 

Wszyscy studenci z niepełnosprawnością mogą liczyć na pełne wsparcie i życzliwą pomoc ze strony pracowników Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej.

 

Elastyczne i indywidualne podejście lektorów stanowi gwarancję  osiągnięcia wymaganych efektów kształcenia przez studentów z niepełnosprawnością, uczących się w grupach regularnych.

W zależności od dysfunkcji, lektor indywidualnie dostosowuje tryb zajęć do możliwości studenta i ustala z nim zasady pracy i zaliczenia lektoratu.

 

Student powinien poinformować lektora prowadzącego zajęcia o swoim problemie lub przedstawić specjalistyczną opinię,  potwierdzającą niepełnosprawność.

Aby uniknąć nieporozumień należy to zrobić na początku semestru, w ciągu dwóch pierwszych tygodni.

 

SJO oferuje kursy języka angielskiego na poziomie B2 przeznaczone wyłącznie dla studentów z dysleksją, pod warunkiem posiadania opinii psychologa potwierdzającej dysleksję,  również z wcześniejszych etapów edukacji (szkoła podstawowa i średnia).


Bliższych  informacji na ten temat udziela mgr Ewa Mroczka, pokój 307, a w poszczególnych zespołach językowych:

  • język angielski – mgr Ewa Mroczka, pokój 307
  • język niemiecki – mgr Marta Iżykowska-Staruch, pokój 401
  • języki słowiańskie i romańskie – mgr Ewa Dmowska, pokój 407.

 

W bardzo szczególnych przypadkach istnieje możliwość zorganizowania zajęć indywidualnych dla studentów z niepełnosprawnością motoryczną (ruchową) lub sensoryczną ( wzrok, słuch, mowa); tylko za zgodą Dziekana właściwego wydziału na finansowanie indywidualnych zajęć. Nie są one finansowane przez SJO.

Informacji w sprawie finansowania zajęć indywidualnych może udzielić studentowi z niepełnosprawnością dziekanat lub pełnomocnik rektora do spraw studentów z niepełnosprawnością,  mgr inż. Jerzy Borowiec (jerzy.borowiec@pwr.edu.pl), który przyjmuje w godzinach swoich dyżurów w bud. C-13, pok. 3.10.

 

W budynku SJO znajduje się winda, którą osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą dostać się na wyższe piętra. Na prośbę studenta możliwa jest też zamiana sali, w której odbywa się kurs, na łatwiej dostępną lub większą.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze naprzeciw szatni oraz w przyziemiu przy stołówce.

 

 Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-03 12:37
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty