Menu
 
 
 
Strona główna | Kursy dokształcające | Zasady realizacji
 

Zasady realizacji kursów dokształcających 

 1. Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej organizuje dokształcające płatne kursy językowe.
 2. Organizacją kursów płatnych oraz nadzorem nad jakością nauczania języków obcych na kursach dokształcających zajmuje się Pełnomocnik dyrektora ds. kursów dokształcających.
 3. Oferta kursów zawierająca nazwę każdego kursu, nazwisko prowadzącego, liczbę godzin, cel, krótki opis kursu oraz cenę za kurs jest ogłaszana w mediach uczelnianych oraz na stronie internetowej SJO cyklicznie - zazwyczaj 3 tygodnie przed rozpoczęciem semestru zimowego, letniego oraz/lub okresu wakacyjnego.
 4. Warunkiem zapisu na kurs jest uiszczenie opłaty za kurs na konto SJO.
 5. Każdy uczestnik kursu dokształcającego podpisuje umowę regulującą wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestnika kursu przed rozpoczęciem kursu (patrz załącznik).
 6. Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób: minimum 12 uczestników (w grupach 12-15 osobowych). Decyzję o uruchomieniu kursu podejmuje Pełnomocnik dyrektora ds. kursów dokształcających, a każdy uczestnik kursu przed pierwszymi zajęciami otrzymuje telefoniczne lub mailowe powiadomienie o tej decyzji.
 7. W przypadku likwidacji kursu przed pierwszymi zajęciami wniesione opłaty za uczestnictwo w kursie są zwracane uczestnikom w całości.
 8. Szczegółowy opis kursu przed jego rozpoczęciem jest udostępniony na stronie internetowej SJO w zakładce „Dodatkowa oferta”, Kursy dokształcające.
 9. Warunkiem zaliczenia kursu jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach i realizacja materiału kursu zgodnie z zaleceniami prowadzącego. Osoby, które zaliczą kurs, otrzymują świadectwo jego ukończenia.
 10. Prawa i obowiązki uczestnika kursu:
  a. Uczestnik kursu ma prawo do:
  - korzystania Wirtualnego Środowiska Nauki – internetowej platformy SJO,
  - konsultacji u prowadzącego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,
  - wglądu do swoich prac i omówienia ich,
  - ochrony danych osobowych.
  b. Obowiązkiem uczestnika kursu jest:
  - terminowe wniesienie opłat na wskazane konto bankowe,
  - systematyczne uczestnictwo w zajęciach,
  - posiadanie podręcznika i/lub materiałów określonych przez prowadzącego i przynoszenie ich na zajęcia,
 11. Sprawy sporne dotyczące zapisu na kurs, opłaty za kurs, rezygnacji z kursu itp. rozpatruje Pełnomocnik dyrektora ds. kursów dokształcających.

 Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-30 09:20
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty