Menu
 
 
 
Strona główna | Egzamin BULATS
 

EGZAMIN  BULATS  DLA  DOKTORANTÓW

 

Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów certyfikujących Cambridge ESOL BULATS. Egzaminy są organizowane dla studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Wrocławskiej.

 

CZYM JEST BULATS?

 

Egzaminy Business Language Testing Service (BULATS) sprawdzają kompetencje językowe związane ze środowiskiem pracy i cieszą się międzynarodową uznawalnością, przyjazną formą i niską ceną. BULATS obejmuje wszystkie poziomy zaawansowania języka angielskiego i jest ściśle związany z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

BULATS testuje znajomość języka pod kątem jego praktycznego wykorzystania w pracy zawodowej, na przykład umiejętność przeprowadzenia prezentacji, czytania ze zrozumieniem artykułu o tematyce biznesowej lub napisania raportu. BULATS testuje wszystkie działania językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie.

Egzaminy są przeprowadzane metodą komputerową. Część ustna jest zawsze sprawdzana przez wykwalifikowanego egzaminatora.

 

 

DLACZEGO BULATS?

 

Zgodnie z „ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora” posiadanie certyfikaty BULATS zwalnia z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego.

 

WAŻNE:

Doktorant jest zwolniony z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego, jeżeli wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego (tzn. do końca III roku studiów doktoranckich) przedstawi certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego.

Aby uzyskać zwolnienie z egzaminu doktorskiego na podstawie certyfikaty BULATS, doktorant musi zdać co najmniej na poziomie B2:

 

SPEAKING TEST to jest egzamin ustny.

 

Egzamin BULATS opiera się na testach diagnostycznych, dlatego nie można go nie zdać! Jego zadaniem jest określenie poziomu zaawansowania językowego osoby do niego przystępującej. Po przystąpieniu do wybranego modułu egzaminu kandydaci otrzymują raport z uzyskanym wynikiem i osiągniętym poziomem kompetencji językowych w oparciu o skalę poziomów Rady Europy.

Egzamin jest szybki i niedrogi - wyniki testu są dostępne nawet w dniu zdawania testu! Cena za egzaminy BULATS dla doktorantów PWr. jest specjalną ceną opartą na umowie z  Cambridge ESOL (250 PLN)

 

Szczegółowych informacji udziela mgr Joanna Leszkiewicz - joanna.leszkiewicz@pwr.wroc.pl

oraz mgr Marzena Popiel – marzena.popiel@pwr.wroc.pl ,

Informacja telefoniczna : 71 3203117

 Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-02 12:53
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty