Strona główna | Egzaminy | Egzamin wstępny - informacje
 

Opis egzaminu wstępnego na studia doktoranckie Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej

 

Egzamin wstępny obejmuje poziom średniozaawansowany i odbywa się w formie pisemnej.

Czas trwania egzaminu: 60 minut

Za egzamin można otrzymać w sumie maksymalnie 60 punktów.

 

Egzamin składa się z trzech części:

  • słuchanie,
  • czytanie,
  • gramatyka i leksyka.

 

Słuchanie: dwa teksty słuchane (monolog lub dialog) w obszarze zagadnień ogólnych z elementami języka akademickiego. Część słuchana obejmuje zadania zamknięte typu Prawda / Fałsz oraz test wyboru (a, b, c). Za część słuchaną można otrzymać w sumie 20 punktów.

 

Czytanie: dwa teksty czytane w obszarze zagadnień ogólnych z elementami języka akademickiego. Część czytana obejmuje zadania zamknięte typu Prawda / Fałsz oraz test wyboru (a, b, c). Za część czytaną można otrzymać w sumie 20 punktów.

 

Gramatyka i leksyka:  20 pojedynczych zdań do uzupełnienia jedną z podanych propozycji. Część gramatyczno-leksykalna w formie testu wyboru (a, b, c) w obszarze zagadnień ogólnych z elementami języka akademickiego.  Za gramatykę i leksykę można otrzymać w sumie 20 punktów.

 

Skala oceny końcowej:

 

Wartość w procentach

Ocena słownie

Ocena

59-60

celujący

5.5

54-58

bardzo dobry

5.0

49-53

dobry plus

4.5

44-48

dobry

4.0

38-43

dostateczny plus

3.5

33-37

dostateczny

3.0

0-32

niedostateczny

2.0

 

Próg zaliczenia egzaminu wstępnego na studia doktoranckie określa dany Wydział.

 

Informacje dotyczące terminu egzaminu wstępnego na studia doktoranckie dostępne są na stronie Studium doktoranckiego www.doktoranci.pwr.wroc.pl  w zakładce Rekrutacja 

 

 

 Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-09 14:37
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty