Menu
 
 
 
Strona główna | Kursy certyfikatowe | Kursy Bulats
 

CZYM JEST BULATS?

Bulats czyli Business Language Testing Service jest egzaminem sprawdzającym kompetencje językowe kandydatów na uczelnie, kandydatów do pracy, pracowników administracji oraz kadry zarządzającej, uczestników szkoleń. Bulats jest egzaminem poziomującym i pozwala na rzetelną ocenę możliwości językowych niezbędnych w międzynarodowym środowisku pracy.

KIEDY I GDZIE ODBYWA SIĘ EGZAMIN?

Egzamin BULATS przeprowadzany jest w kilkunastu ośrodkach egzaminacyjnych w całym kraju. SJO jest jednym z centrów egzaminacyjnych BULATS dzięki czemu nasi kursanci mogą w łatwy sposób sprawdzić swój poziom językowy. Pełna oferta (http://www.sjo.pwr.wroc.pl/1397893,131.dhtml)

Z CZEGO SIĘ SKŁADA I JAK PRZEBIEGA EGZAMIN?

Egzamin BULATS sprawdza wszystkie umiejętności językowe w zależności od wybranego modułu:

a) czytanie, rozumienie ze słuchu, leksyka i gramatyka

b)mówienie

c) pisanie

Egzamin przeprowadzany jest w wersji on-line bądź (na życzenie zdającego) w formie papierowej.

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty