Strona główna | System nauczania | Lektoraty i kursy językowe | Zasady uznawalności ocen
 

ZASADY UZNAWALNOŚCI OCEN I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z JĘZYKA OBCEGO NA STUDIACH STACJONARNYCH W STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

 

I. Uznanie oceny i efektów kształcenia z języka obcego na I stopniu studiów na lektoracie B2.2 lub C1.2

 

 1. Każdy student Politechniki Wrocławskiej ma prawo do uznania efektów kształcenia na lektoracie B2.2 lub C1.2 bez uczestnictwa w zajęciach na  podstawie:
  a. posiadanego certyfikatu, który upoważnia go do zapisu do grupy certyfikatowej na poziomie B2.2 lub C1.2 w czasie zapisów ogólnouczelnianych. W tym przypadku student jest zobowiązany do przedłożenia pełnomocnikowi ds. certyfikacji oryginału certyfikatu wraz z jego kopią w ciągu 10 dni od rozpoczęcia semestru. Lista uznawanych w  SJO certyfikatów na I stopniu studiów dostępna jest na stronie www. sjo.pwr.edu.pl.,
  b. uznanego przez Dziekana dorobku naukowego, tj. zaliczonego lektoratu na wymaganym poziomie i z takimi samymi efektami kształcenia, zgodnie
  z Regulaminem Studiów Wyższych PWr paragraf 11 punkt 2. W tym przypadku student jest zobowiązany do złożenia wymaganych przez wydział dokumentów w swoim dziekanacie przed rozpoczęciem semestru, w którym ubiega się o uznanie dorobku naukowego.                                                                            
 2. Student studiujący w języku angielskim/ niemieckim NIE MOŻE ubiegać się o uznanie efektów kształcenia na podstawie faktu studiowania w języku obcym. Zgodnie z planem studiów zobowiązany jest do realizacji jednego kursu minimum na poziomie B2.2, przy czym sugerowany jest poziom C1 (jeśli student wybierze zajęcia z języka obcego, w którym studiuje).
 3. Student obcokrajowiec :
  a. może ubiegać się o uznanie efektów kształcenia na poziomie B2.2 lub C1.2 tylko z języka, który jest dla niego językiem obcym; wtedy zastosowanie mają pkt . I 1a lub  1b,
  b. może zapisać się za zgodą Dziekana danego wydziału na zajęcia z języka polskiego jako obcego na poziomie A1 i A2 w zamian za obowiązkowy lektorat języka obcego  B2.2 lub C1.2,
  c. NIE  może ubiegać się  o uznanie efektów  kształcenia  z języka, którego jest rodzimym użytkownikiem. Zgodnie z planem studiów jest zobowiązany do zapisu do grupy z języka, który jest dla niego językiem obcym.


II. Uznanie efektów kształcenia z języka obcego na II stopniu studiów na lektoracie B2+ lub C1+

 1. Każdy  student Politechniki Wrocławskiej ma prawo do uznania efektów kształcenia na lektoracie B2+ lub C1+ bez uczestnictwa w zajęciach na podstawie:
  a. posiadanego certyfikatu, który upoważnia go do zapisu do grupy certyfikatowej na poziomie B2+ lub C1+ w czasie zapisów ogólnouczelnianych. W tym przypadku student jest zobowiązany do przedłożenia pełnomocnikowi ds. certyfikacji oryginału certyfikatu wraz z jego kopią  w ciągu 10 dni od rozpoczęcia semestru. Lista uznawanych  w  SJO certyfikatów na II stopniu studiów dostępna jest na stronie www. sjo.pwr.edu.pl,
  b. uznanego przez Dziekana dorobku naukowego tj. zaliczonego lektoratu na wymaganym poziomie i z takimi samymi efektami kształcenia, zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych PWr  paragraf 11 punkt 2. W tym przypadku student jest zobowiązany do złożenia wymaganych przez wydział dokumentów w swoim dziekanacie przed rozpoczęciem semestru, w którym ubiega się o uznanie dorobku naukowego.
 2. Student studiujący w języku angielskim/ niemieckim NIE MOŻE ubiegać się o uznanie efektów kształcenia na podstawie faktu studiowania w języku obcym. Zgodnie z planem studiów zobowiązany jest do realizacji jednego kursu minimum na poziomie B2+, przy czym sugerowany jest poziom C1+, jeśli student wybierze zajęcia z języka obcego, w którym studiuje.
 3. Student obcokrajowiec może ubiegać się o uznanie efektów kształcenia na poziomie B2+ lub C1+ tylko z języka, który jest dla niego językiem obcym; wtedy zastosowanie mają pkt II 1a lub 1b.

Wysokość uznanej oceny

 1. na podstawie certyfikatu - zależy od skali punktów oraz ocen wyszczególnionych na liście uznawanych certyfikatów,
 2. na podstawie zaliczonego lektoratu w SJO PWr  - jest taka sama przy spełnieniu następujących warunków: ten sam język, ten sam stopień studiów, ten sam poziom języka, realizacja obowiązkowego lektoratu (nie zalicza się lektoratu zrealizowanego poza planem studiów),
 3. na podstawie zaliczonego lektoratu na innej uczelni - jest taka sama przy spełnieniu następujących warunków: ten sam język, ten sam poziom języka i te same efekty kształcenia.

_______________________________________________________________________
*Efekty kształcenia oznaczają rezultaty nauczania na lektoracie, czyli czego się student nauczył, jakie nabył umiejętności oraz kompetencje społeczne. Efekty kształcenia zawarte są w opisie każdego lektoratu tzw., „Karcie przedmiotu języka obcego” opublikowanej na stronie SJO.Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-22 10:44
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty