Menu
 
 
 
Strona główna | System nauczania | Lektoraty | Zasady uznawalności ocen na studiach niestacjonarnych
 
Zasady uznawalności ocen na studiach niestacjonarnych

 

Student może otrzymać ocenę z języka obcego bez uczestnictwa w kursie językowym po spełnieniu jednego z poniżej określonych warunków:

a) student posiada certyfikat językowy, na podstawie którego decyzję o zwolnieniu z uczestnictwa w kursie i uznania oceny i efektów kształcenia (oryginał / kopia do wglądu) podejmuje zastępca dyrektora ds. studiów niestacjonarnych i doktoranckich. Lista uznawanych  w  SJO certyfikatów na I i II stopniu studiów dostępna jest na stronie www. sjo.pwr.wroc.pl w zakładce studia niestacjonarne.
b) student składa wniosek o uznanie przez Dziekana dorobku naukowego tj. zaliczonego lektoratu na wymaganym poziomie i z takimi samymi efektami kształcenia, zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych Politechniki Wrocławskiej  paragraf 11 punkt 2. W tym przypadku student jest zobowiązany do złożenia wymaganych przez wydział dokumentów w swoim dziekanacie przed rozpoczęciem semestru, w którym ubiega się  o uznanie dorobku naukowego.


Wysokość uznanej oceny:

­

  1. na podstawie certyfikatu - zależy od skali punktów oraz ocen wyszczególnionych na liście uznawanych certyfikatów,  
  2. na podstawie zaliczonego lektoratu w SJO Politechniki Wrocławskiej  - jest taka sama przy spełnieniu następujących warunków: ten sam język, ten sam poziom języka, taka sama liczba godzin, te same efekty kształcenia,
  3. na podstawie zaliczonego lektoratu na innej uczelni - jest taka sama przy spełnieniu następujących warunków: ten sam język, ten sam poziom języka, taka sama liczba godzin i te same efekty kształcenia.


Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-02 12:46
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty