Olimpiada Języka Polskiego dla Cudzoziemców

      Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców od 1990 roku organizuje  w Szklarskiej Porębie Ogólnopolską Olimpiadę Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Początkowo odbywała się ona co rok, obecnie co trzy lata.
     Jej celem jest zachęcenie obcokrajowców do głębszego poznania języka oraz polskiej kultury i tradycji. W Olimpiadzie biorą udział słuchacze języka polskiego oraz obcokrajowcy, studiujący w polskich szkołach wyższych i przebywający w Polsce nie dłużej niż 5 lat. Pochodzą oni z różnych krajów i niemal wszystkich kontynentów.
     Uczestników konkursu dzieli się na:
a) grupę cudzoziemców z pierwszym językiem słowiańskim;
b) grupę cudzoziemców z pierwszym językiem niesłowiańskim.
Olimpiadę przeprowadza się w dwóch etapach: pierwszy to eliminacje w poszczególnych ośrodkach (Wrocław, Łódź, Katowice, Rzeszów, Kraków, Lublin); drugim jest finał składający się  z części pisemnej i ustnej. Pierwszego dnia przeprowadza się czteroczęściowy egzamin pisemny, obejmujący rozumienie tekstu słuchanego, rozumienie tekstu pisanego, krótki tekst gramatyczny oraz redagowanie formy użytkowej. W drugim dniu Olimpiady studenci uczestniczą w części ustnej, w trakcie której odpowiadają na pytania ogólne, sprawdzające znajomość historii, geografii oraz kultury polskiej, a także aktualnych wydarzeń politycznych i społecznych  w Polsce. Ponadto formułują wypowiedź na podstawie wylosowanych ilustracji.
     Na uczestników konkursu czekają też dodatkowe atrakcje – zwiedzanie Szklarskiej Poręby i okolic,  wycieczka w góry oraz wyjście na basen. Końcowym punktem Olimpiady są: uroczysta kolacja, występy artystyczne przedstawicieli reprezentowanych w konkursie ośrodków akademickich oraz dyskoteka.
     Kolejne Olimpiady Języka Polskiego dla Cudzoziemców są bardzo szczęśliwe dla studentów Politechniki Wrocławskiej, którzy od lat zdobywają najwyższe laury. Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców jest wysoko cenione za sprawną organizację i dobrą atmosferę, sprzyjającą integracji środowisk różnych uczelni.

 

 

 

”(…)Kolejna  Ogólnopolska Olimpiada Języka Polskiego dla Cudzoziemców okazała się bardzo udana (…) Za jej organizację i przebieg wystawiono naszej uczelni wysokie oceny (…)”
 „(…)Pracownicy  SJPC starają się o jak najlepszą oprawę i profesjonalny poziom merytoryczny Olimpiady (…)”

 Małgorzata Wieliczko „Pryzmat” 2007

 „Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMSC w Lublinie serdecznie dziękuje za zaproszenie naszych nauczycieli i studentów do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Polskiego dla Cudzoziemców zorganizowanej  w dniach 8 -10 kwietnia  2011 r. w Szklarskiej Porębie przez Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej”. Zarówno reprezentujący nas studenci, jak i ich opiekunowie byli pod wrażeniem poziomu przygotowania uczestników i sposobu zorganizowania Olimpiady. Cieszymy się, że delegacja naszego Centrum mogła wziąć udział w tym  przedsięwzięciu”.
Prof.  dr hab. Jan Mazur, kwiecień 2011

„(…) Składam najserdeczniejsze podziękowania nauczycielom ze SJPC, za ich pracę oraz czas poświęcony na organizację tego pełnego atrakcji wyjazdu i za wspaniałą atmosferę (…)”.
Uczelniany Komitet Studentów Zagranicznych i Doktorantów Politechniki Wrocławskiej, kwiecień  2011

„Serdecznie dziękuję za zorganizowanie tak ważnego wydarzenia, jakim jest Ogólnopolska Olimpiada Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Szerzenie zainteresowania językiem polskim, polską kulturą i tradycjami jest celem wszystkich ośrodków zajmujących się kształceniem obcokrajowców, dlatego tym milej nam było uczestniczyć w konkursie, który ma za zadanie pokazać cudzoziemcom to, co  w naszym kraju jest najpiękniejsze. Wspaniała rodzinna atmosfera oraz bardzo dobra organizacja sprawiają, iż jestem przekonana, że zarówno  studenci, jak i ich opiekunka, na długo zapamiętają pobyt w Szklarskiej Porębie, a nawiązane tam przyjaźnie będą się rozwijać” .
Prof. dr hab. Jolanta Tambor, Dyrektor Szkoły  Języka  i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, kwiecień 2011
 

„(…) Bardzo dziękuję za stworzenie wspaniałej atmosfery podczas Olimpiady”.
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, maj 2011

 

      Nasi Olimpijczycy stymulowani zadaniami Olimpiady porównują  własną kulturę i  tradycję z tym, co wiedzą o Polsce i o czym się uczą. Zarówno relacje społeczne, jak i historia naszego kraju i życie codzienne, staja się bodźcem wymiany myśli i to nie tylko przy  wypełnianiu zadań konkursowych, lecz także w spontanicznych rozmowach. Studenci obcokrajowcy podkreślają to, iż obcowanie z inną kulturą inspiruje ich do wprowadzenia zmian w sposobie myślenia i postępowania.  Uważają,   że wiele  z  tego  co  obserwują w Polsce chętnie zaszczepiliby  w swoich krajach. Dla organizatorów zaś wielką radością jest  usłyszeć, jak laureaci Olimpiad biegle i pięknie porozumiewają się w naszym języku. 

Opracowała mgr Joanna Kozieja-Ruta

  

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty