Ogólnopolska Olimpiada Języka Polskiego dla Cudzoziemców

 

W dniach 7-9 kwietnia 2017 r. w Szklarskiej Porębie odbyła się kolejna już Ogólnopolska Olimpiada Języka Polskiego dla Cudzoziemców (organizowana jest od 1990 r.).

Organizatorem Olimpiady jest Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Politechniki Wrocławskiej przy wsparciu Studium Języków Obcych i Prorektora ds. Studenckich dra Jacka Lamperskiego.


Jej celem jest zachęcenie obcokrajowców do głębszego poznania języka oraz polskiej kultury i tradycji. Laureaci Olimpiady pochodzą z różnych krajów i niemal wszystkich kontynentów. W Olimpiadzie biorą udział słuchacze kursu języka polskiego oraz obcokrajowcy studiujący w polskich szkołach wyższych.

Pierwszego dnia przeprowadzono czteroczęściowy egzamin pisemny, w drugim dniu odbył się egzamin ustny. Tym razem studenci Politechniki Wrocławskiej nie zdobyli najwyższych laurów – jak bywało to do tej pory, ale i tak finał olimpijski był szczęśliwy dla naszych studentów obcokrajowców.
Drugą nagrodę zdobyła Pani Aneta Szeremeta z Czech – II rok W6.
Dwie równorzędne trzecie nagrody zdobyli:
Pani Luana Glumbowsky z Brazylii – II rok W3 oraz
Pan Manasse Lolenga z Angoli – III rok W10.
Ponadto przyznano wyróżnienie Pani Svitlanie Babinskiej z Ukrainy – II rok W8.

Za organizację i poziom merytoryczny konkursu wystawiono Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców wysokie oceny. Nauczyciele ze SJPC postarali się również o jak najlepszą oprawę konkursu. Dlatego też uczestnicy świetnie się czuli i bawili, gdyż poza częścią konkursową zaproponowano im różne atrakcje, wśród których były: wyjście na basen, wycieczka w góry (Samotnia), dyskoteka, wreszcie uroczysta kolacja. Dla organizatorów zaś wielką radością było usłyszeć, jak cudzoziemcy biegle i pięknie porozumiewają się w naszym języku.

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty