Ogólnopolska Olimpiada Języka Polskiego dla Cudzoziemców

    W dniach 11 -13 kwietnia 2014 r. w Szklarskiej Porębie odbyła się kolejna już Ogólnopolska Olimpiada Języka Polskiego dla Cudzoziemców (organizowana jest od 1990 r.). Organizatorem Olimpiady jest Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Politechniki Wrocławskiej przy wsparciu Studium Języków Obcych i Prorektora ds. Studenckich dra Zbigniewa Sroki.

     Celem Olimpiady jest zachęcenie obcokrajowców do głębszego poznania języka oraz polskiej kultury i tradycji. Laureaci Olimpiady pochodzą z różnych krajów i niemal wszystkich kontynentów. W Olimpiadzie biorą udział słuchacze kursu języka polskiego oraz obcokrajowcy studiujący w polskich szkołach wyższych, co jednocześnie sprzyja integracji środowisk różnych uczelni.
Uczestników konkursu dzieli się na:
a. grupę cudzoziemców z pierwszym językiem niesłowiańskim;
b. grupę cudzoziemców z pierwszym językiem słowiańskim.
Olimpiadę przeprowadza się w dwóch etapach: pierwszy to eliminacje w poszczególnych ośrodkach (Wrocław, Łódź, Katowice, Rzeszów, Kraków, Lublin); drugim jest finał składający się z części pisemnej i ustnej. Pierwszego dnia przeprowadza się czteroczęściowy egzamin pisemny, obejmujący rozumienie tekstu słuchanego, rozumienie tekstu pisanego, krótki tekst gramatyczny oraz redagowanie formy użytkowej. W drugim dniu Olimpiady studenci uczestniczą w części ustnej, w trakcie której odpowiadają na pytania ogólne, sprawdzające znajomość historii, geografii oraz kultury polskiej, a także aktualnych wydarzeń politycznych i społecznych w Polsce. Ponadto formułują wypowiedź na podstawie wylosowanych ilustracji.
Nasi Olimpijczycy stymulowani zadaniami Olimpiady porównują własną kulturę i tradycję z tym, co wiedzą o Polsce i o czym się uczą. Zarówno relacje społeczne, jak i historia naszego kraju i życie codzienne, staja się bodźcem wymiany myśli i to nie tylko przy wypełnianiu zadań konkursowych, lecz także w spontanicznych rozmowach.

    W tym roku w finale Olimpiady brało udział 21 osób (w tym 6 osób z Politechniki Wrocławskiej), pochodzących z następujących krajów: Angola, Wietnam, Niemcy, Iran, Etiopia, Ukraina, Białoruś, Bułgaria i Rosja. W jury zasiadali: Grażyna Korzeń, Anna Paprotny, Joanna Kozieja-Ruta, Marian Górecki (SJPC Politechnika Wrocławska), Kinga Groszewska (Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej - Uniwersytet Śląski), dr Bartłomiej Maliszewski (Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców - Uniwersytet MSC Lublin), Edyta Gałat (Międzynarodowe Centrum Kształcenia – Politechnika Krakowska).

    Uczestnicy Olimpiady reprezentowali wyjątkowo wysoki poziom, zaś finał Olimpiady okazał się szczęśliwy dla naszych studentów. Pierwszą nagrodę otrzymał studiujący na Informatyce i Zarządzaniu PWr Trong Kien Tran pochodzący z Wietnamu – ubiegłoroczny uczestnik kuru przygotowawczego w SJPC, zaś drugą nagrodę otrzymała Agnieszka Żywuszko z Białorusi – słuchaczka kursu przygotowawczego w naszym SJPC.

    Za sprawną organizację, poziom merytoryczny oraz dobrą atmosferę konkursu wystawiono Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców wysokie oceny. Nauczyciele z Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców postarali się również o jak najlepszą oprawę konkursu. Dlatego też uczestnicy świetnie się czuli i bawili, gdyż poza częścią konkursową zaproponowano im różne atrakcje, wśród których były: wyjście na basen, wycieczka w góry, zwiedzanie Szklarskiej Poręby i okolic, dyskoteka, wreszcie uroczysta kolacja połączona z występami artystycznymi przedstawicieli poszczególnych ośrodków akademickich . Dla organizatorów zaś wielką radością było usłyszeć, jak cudzoziemcy biegle i pięknie porozumiewają się w naszym języku.

Dorota Kozieja-Ruta

 

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty