Menu
 
 
 
Strona główna | Egzaminy certyfikatowe | MONDIALE | Opis egzaminu
 

Opis egzaminu

 

Egzamin Mondiale z  języka angielskiego technicznego (Mondiale Technical English Test) oraz z języka niemieckiego technicznego (Mondiale Online Fachsprachentest Deutsch) zapewnia ocenę biegłości języka obcego w ramach poziomów B1, B2 i C1. Egzamin określa poziom zaawansowania w zakresie poszczególnych sprawności, takich jak mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu czy rozumienie tekstu pisanego. Umożliwia uzyskanie międzynarodowej kwalifikacji językowej studentom i doktorantom, którzy chcą udokumentować swoje umiejętności językowe i komunikacyjne w środowiskach technicznych. Kandydaci wybierają swoją dziedzinę przy rejestracji. Terminy egzaminów wyznaczane są przez SJO PWr i zamieszczane na stronie internetowej SJO.
Egzamin pisemny odbywa się w formie testu online. Egzamin z umiejętności mówienia przeprowadzany jest przez Skype.

Oferowane są egzaminy na poziomach: B1, B2 i C1 w następujących dziedzinach specjalistycznych:

Język angielski:

 • Inżynieria Mechaniczna
 • Inżynieria Elektryczna
 • Inżynieria Wodno-Lądowa
 • Informatyka
 • Technologia Żywienia
 • Przemysł Samochodowy
 • Przemysł Gazowy i Naftowy
 • Medycyna.

Język niemiecki:

 • Inżynieria Mechaniczna
 • Inżynieria Elektryczna
 • Budownictwo

 

Struktura egzaminu

Egzamin składa się z poszczególnych modułów, dostępne są następujące warianty:

a) egzamin z języka ogólnotechnicznego (online) + egzamin z umiejętności pisania (online)
b) egzamin z języka ogólnotechnicznego (online) + egzamin z umiejętności mówienia (Skype)
c) egzamin z języka ogólnotechnicznego (online) + egzamin z umiejętności pisania (online) + egzamin z umiejętności mówienia (Skype)

Charakterystyka egzaminu

 1. Egzamin pisemny z języka ogólnotechnicznego zawiera:
  50 zadań wielokrotnego wyboru – słownictwo i gramatyka,
  10 zadań wielokrotnego wyboru – rozumienie ze słuchu,
  10 zadań wielokrotnego wyboru – rozumienie tekstu pisanego.
  Czas trwania egzaminu online z języka angielskiego ogólnotechnicznego: maksymalnie 60 minut, a z z języka niemieckiego ogólnotechnicznego: maksymalnie 70 minut.
 2. Egzamin z umiejętności pisania jest związany z wybraną dziedziną nauki i techniki (patrz powyżej).
  Czas trwania egzaminu z umiejętności pisania online z języka angielskiego i niemieckiego ogólnotechnicznego: maksymalnie 60min.
 3. Egzamin z umiejętności mówienia  jest związany z wybraną dziedziną nauki i techniki i ocenia zdolność komunikowania się w sposób efektywny i adekwatny do sytuacji i zadań, z którymi kandydaci mają do czynienia w swoim środowisku zawodowym. W skład egzaminu wchodzą dwa zadania: monolog i dialog.
  Czas trwania egzaminu z umiejętności mówienia z języka ogólnotechnicznego: maksymalnie 15 min.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty