Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców

Politechniki Wrocławskiej

 

Kierownik Studium
mgr Joanna Kozieja - Ruta
Joanna.Kozieja-Ruta@pwr.edu.pl

Konsultacje:Sekretariat (pokój 505)
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

tel. +48 (71) 320 22 23

 

mgr Anna Przygoda

anna.przygoda@pwr.edu.pl 


 


 

   

          

 

­Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Politechniki Wrocławskiej (SJPC PWr.) powstało w 1985 r. na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Politechniki Wrocławskiej. Jako jedyny ośrodek nauczający cudzoziemców  języka polskiego  we Wrocławiu  wydaje świadectwa  uprawniające absolwentów  do rozpoczęcia studiów na dowolnie wybranej wyższej uczelni w Polsce.


W SJPC uczą się słuchacze cudzoziemcy i młodzież polonijna z całego świata. Przez ponad dwadzieścia lat naszej działalności kilka tysięcy słuchaczy ukończyło kursy przygotowawcze, obejmujące naukę języka polskiego, kultury polskiej i wybranych przedmiotów kierunkowych i rozpoczęło naukę  w Polsce na różnych uczelniach,  zarówno technicznych, humanistycznych, ekonomicznych, przyrodniczych, jak i medycznych i artystycznych.

Słuchacze Studium tworzą wielokulturową, wielobarwną i wielojęzyczną społeczność, która na co dzień  uczy się pod kierunkiem  doświadczonych nauczycieli akademickich, a od święta bawi się na wycieczkach krajoznawczych  i imprezach kulturalnych organizowanych przez Studium.

Nasze Studium stanowi ważną jednostkę na tle znakomitych Wydziałów Politechniki Wrocławskiej – najlepszej uczelni technicznej w Polsce. Swoją wyjątkową pozycję w Polsce SJPC zawdzięcza Władzom Politechniki Wrocławskiej, które zawsze popierają inicjatywy podejmowane przez kierownictwo Studium na rzecz naszych słuchaczy i pracownikom, łączącym nowoczesne i efektywne metody nauczania z indywidualnym podejściem do potrzeb słuchaczy.  Przede wszystkim  jednak Studium rozwija się dzięki swoim  słuchaczom i absolwentom, którzy propagując naszą Uczelnię, język polski  i kulturę wśród rodzimych społeczności, wnoszą wartości swoich krajów, języków i zwyczajów w obszary naszej  kultury i wiedzy o Świecie.

 

 ­

Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-19 08:47
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty