Menu
 
 
 
 
Strona główna | System nauczania do 2011/2012 | Programy nauczania | Język francuski
 

Program nauczania

POZIOM A1 (wg systemu Rady Europy)

 

 UMIEJĘTNOŚCI
 

 SŁUCHAM I ROZUMIEM
 Potrafię zrozumieć:

 • podstawowe zwroty grzecznościowe
 •  znane mi nazwy, słowa i wyrażenia w krótkich wypowiedziach
 • proste polecenia, pytania, prośby
 • informacje dot. osób, numery telefonów, adresy, godziny
 • proste pytania dot. mnie i moich zajęć

 

CZYTAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć:

 • w krótkich, prostych tekstach znane mi nazwy, pojedyncze słowa i wyrażenia
 • prosty formularz (dot. danych osobowych)
 • krótkie, proste teksty, gdy obok są obrazki
 • podstawowe informacje zawarte w prostych ogłoszeniach, na szyldach, plakatach, tablicach informacyjnych, rozkładach zajęć
 • prostą wiadomość, np. SMS (godz. spotkania, przyjazdu)

 

MÓWIĘ - ROZMAWIAM I OPOWIADAM
Potrafię:

 • w prosty sposób przywitać się, pożegnać się, przeprosić, podziękować
 • przedstawić siebie, swoją rodzinę, przyjaciela
 • poprosić o powtórzenie komunikatu
 • w prosty sposób wyrazić prośbę (np. poprosić o bilet, kartę pocztową, słownik)
 • podawać daty i godziny
 • zapytać i odpowiedzieć na pytanie np. Skąd pochodzisz? Czym się interesujesz / zajmujesz? Kiedy się spotkamy?
 • w prosty sposób opowiedzieć, jak wygląda mój dzień, jak spędzam wolny czas, jaka jest pogoda
 • używać nazw podstawowych środków transportu

 

PISZĘ
Potrafię:

 • wypełnić prosty formularz
 • opisać prostymi zdaniami swoją rodzinę, przyjaciół, zainteresowania, swój dzień
 • napisać krótką wiadomość np. SMS (o tym, co robię, gdzie jestem)
  TEMATYKA
 
 • zawieranie znajomości, przedstawienie się, podawanie informacji dot. siebie, rodziny, przyjaciół
 • narodowości, zawody
 • czas zegarowy, pory dnia, dni tygodnia, miesiące, pory roku, pogoda
 • rozkład dnia
 • czas wolny, zainteresowania
 • opis miasta (usytuowanie, mieszkańcy, zabytki, rozrywka)
 • podróż (program, środki lokomocji)
  ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
 • zasady wymowy

 

Czasownik


Czas teraźniejszy (présent)
 • czasowniki avoir i être
 • czasowniki regularne (1 i 2 grupy)
 • czasowniki 3 grupy : aller, prendre, connaître, faire, savoir, venir, voir,
  vouloir, pouvoir, lire, partir, sortir, attendre,servir
 • czasowniki zwrotne
 • czas przyszły (futur proche)

 

Rzeczownik

 • z rodzajnikiem nieokreślonym
 •  z rodzajnikiem określonym
 • z rodzajnikiem określonym, ściągniętym
 • w przeczeniu (z przyimkiem „de”)
 •  liczba pojedyncza i mnoga

 

Przymiotnik

 • rodzaj męski i żeński
 • liczba pojedyncza i mnoga

 

Zaimek

 • osobowy akcentowany
  ( w funkcji podmiotu i po przyimku)
 • przymiotny dzierżawczy
 •  przymiotny wskazujący

 

Przyimki


Liczebnik

 • główny i porządkowy

 

Zdanie

 • oznajmujące
 • pytające (z inwersją, z "est-ce que", intonacyjne)
 • przeczące


POZIOM A2E (wg systemu Rady Europy)

 

  UMIEJĘTNOŚCI
 SŁUCHAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć:
 • proste pytania o cenę, o drogę, o wybór, o dane osobowe, o samopoczucie, o numery telefonu,
 • informacje podawane na dworcu na temat rozkładu jazdy pociągu, na lotnisku 
 • informacje na temat rozkładu czasu w ciągu dnia 
 • nagraną na sekretarce prostą informację, wiadomość 
 • proste polecenia

CZYTAM I ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć:

 • nieskomplikowane teksty(karty informacyjne, formularze, ulotki reklamowe, afisze i anonse 
 • objaśnienia na tablicach informacyjnych i w srodkach transportu 
 • krótkie wiadomości, kartki pocztowe, listy, faksy, e-maile, programy (teatr, kino, TV, menu, (główne posiłki)

MÓWIĘ - ROZMAWIAM - OPOWIADAM
Potrafię:

 • zapytać o drogę, o samopoczucie, o danie, którego nie znam (co to jest), o cenę, o rozmiar i numer telefonu
 • poprawnie używać zwrotów grzecznościowych w codziennych sytuacjach
 • umówić telefonicznie wizytę, przekazać krótką informację przez telefon
 • rozmawiać o przyszłości, opowiedzieć co robiłem i zaproponować rozrywkę
 • wyrazić zdanie o potrawach, posiłkach, napojach; porównać rzeczy i osoby
 • opisać mieszkaniei wyposażenie, otoczenie mieszkania i widok z okna

PISZĘ
Potrafię:

 • wypełnić prosty formularz
 • napisać relacje z wakacji na kartce pocztowej lub w  krótkim liście
 • napisać zamówienie, list, prośbę o rezerwację pokoju, o wynajem mieszkania
 TEMATYKA
 
 • pytanie i udzielanie informacji dotyczących drogi
 • usytuowanie w przestrzeni
 • mieszkanie - opis mieszkania, pokoju
 •  mieszkanie moich marzeń
 • rozkład dnia, czynności dnia codziennego
 • udzielanie i uzyskiwanie informacji na dworcu, w hotelu
 • korzystanie z internetu
 • rozrywka - zwiedzanie miasta, wyjście do kina, teatru, na dyskotekę
 • opisywanie przedmiotów
 • ubrania, posiłki, produkty spożywcze, restauracja
 • Polacy przy stole
 • święta i przyjęcia
 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
 CZASOWNIK
 • czas przyszły - futur proche
 • czas przeszły - passé composé 
 • tryb rozkazujący
 • czasowniki zwrotne
 • bezokolicznik po czasownikach modalnych i zwrotach przyimkowych
  - il faut + bezokolicznik

ZAIMEK

 • zaimki osobowe dopełnienia bliższego (me, te, nous, vous, le, la, les)
 • zaimki osobowe dopełnienia dalszego (me, te , nous, vous, lui, leur) 
 • zaimki przysłówkowe Y/EN 
 • zaimki przymiotne dzierżawcze i wskazujące


PRZECZENIA
 • ne…rien, ne...personne, ne...jamais, ne…plus


PRZYMIOTNIK
 • miejsce przymiotnika
 • wyrażenie przyczyny, celu
 • zwroty wyrażające pewność, niepewność 
 • zwroty wyrażające ilość (trochę, dużo, kilka, dość, zbyt dużo)

 

POZIOM B1 (wg systemu Rady Europy)

 

 UMIEJĘTNOŚCI
 SŁUCHAM I ROZUMIEM:
 • informacje ogólne w rozmowach (doświadczenie, uczucie, wrażenia)
 • opinie wypowiadane na jakiś temat
 • główne informacje dotyczące aktualnych wydarzeń na świecie (mówione wyraźnie i powoli)
 • krótkie opowiadania
CZYTAM I ROZUMIEM:
 • nieskomplikowane teksty o tematyce aktualnej
 • informacje o znanych wydarzeniach
 • w tekście przeczytanym informacje o tym kto co zrobił, dlaczego, kiedy, gdzie
 • proste formy pisane, np. prospekty turystyczne, krótkie opowiadania
 • proste artykuły ogólno-naukowe
 •  ogłoszenia nieruchomości
MÓWIĘ - ROZMAWIAM :
 • na znane tematy
 • w podróży, w hotelu, restauracji, w biurze, w agencji turystycznej i agencji nieruchomości
 • reaguję na okazane zainteresowanie, uczucia, wskazanie drogi (środki transportu)
 • przekazuję krótkie informacje przez telefon
 • o szkole, o pracy, o filmie, o książce
 • wrażeniach, zainteresowaniach, pasjach o znanych miejscach i zabytkach
 •  przedstawiam w jasny sposób plany na przyszłość, marzenia

PISZĘ:

 • prosty tekst na znany temat
 • relację z obserwowanych wydarzeń
 • opisy zdarzeń (w przeszłości teraźniejszości), miejsc i ludzi
 • zaproszenie, odmowę,
  podziękowanie, e-mail
  TEMATYKA
 • turystyka i zwiedzanie,  planowanie trasy wycieczki – Paryż teraz i dawniej
 • studia, wybór studiów, rozkład zajęć na uczelni, szkolnictwo francuskie
 • przyszłość bliższa i dalsza, plany na przyszłość
 • wakacje, urlop, wspomnienia z wakacji, spotkania towarzyskie
 • wspomnienia z przeszłości, z dzieciństwa
 • uczucia i związki międzyludzkie, nawiązywanie znajomości, życie we dwoje
 • prezentacja i charakterystyka osób
  (cechy fizyczne i psychiczne,
  zalety, wady), porównywanie osób i miejsc
 •  orientowanie się w przestrzeni, życie w dużym mieście i na przedmieściach, styl życia i mieszkania, ogłoszenia nieruchomości
 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
 CZASY:
 • passé composé
 • imparfait
 • plus-que-parfait
 • passé récent
 • futur proche
 • futur simple
 • futur antérieur

TRYBY:

 • rozkazujący (impératif) z zaimkami: COD, COI, en, y
 • warunkowy (conditionnel présent), formy grzecznościowe

ZAIMKI:

 • dopełniena bliższego (COD)
 • dopełnienia dalszego (COI)
 • przysłowne: en, y
 • podwójny zaimek w zdaniu
 • zaimki wskazujące i dzierżawcze (przymiotne i rzeczowne)
 • zaimki pytające: lequel, laquelle, lesquels, lesquelles
 • zaimki nieokreślone: un(e) autre, d’autres
 • zaimki względne proste

 • przeczenia
 • konstrukcje z bezokolicznikiem, czasowniki modalne
 •  zdania pytające
 • przymiotnik i stopniowanie przymiotnika

 

  POZIOM B1E (wg systemu Rady Europy)

 

 UMIEJĘTNOŚCI
SŁUCHAM I ROZUMIEM:
 • tematy dotyczące znanych dziedzin
 • opowiadania ludzi o ich życiu, o filmie, o książce, programie TV
 • informacje o aktualnych wydarzeniach w kraju i na świecie w radio i TV
 •  film, opowiadanie, relacja
 • treść prezentacji na tematy popularno-naukowe

CZYTAM I ROZUMIEM:
 • dłuższy tekst ze znanej dziedziny
 • odróżnianie informacji ogólnych od sądów i opinii
 • opisy wrażeń, uczuć, emocji, życzeń
 • ogłoszenia prasowe (np. oferty pracy)

MÓWIĘ – ROZMAWIAM – OPOWIADAM:
 • biorę udział w rozmowach, dyskusjach i dysputach
 • potrafię przyjmować i odrzucać propozycję, rady, sugestie
 • wyrażam opinie i je uzasadniam (argumentuję), na temat filmu, lektury, jakiegoś problemu
 • dokonuję prezentacji przygotowanego tematu
 • przytaczam wypowiedzi i je relacjonuję

 

PISZĘ:

 • listy prywatne i oficjalne, e-mail
 • życiorys, list motywacyjny


 TEMATYKA
 •  handel, pchli targ, antyki
 • organizowanie przyjęcia, miary, wagi, ilości, produkty spożywcze, zakupy, podział obowiązków domowych, równouprawnienie między kobietami i mężczyznami
 • kuchnia, preferencje kulinarne, przepisy kulinarne, przybory kuchenne, kuchnia francuska, zwyczaje żywieniowe Francuzów
 • ceremonie, moda, wygląd, styl ubierania w zależności od okazji
 • piosenka francuska, idole, style muzyczne, biografie 
 • środki lokomocji, transport publiczny, problemy dużych miast, środki zaradcze
 • praca, CV, list motywacyjny, problem bezrobocia, ogłoszenia o pracy
 • stosunki sąsiedzkie i życie społeczne
 • regiony Francji, czas wolny, rozrywki
 • film, kino, festiwale (Festiwal w Cannes)
 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
 • wyrażenia ilościowe
 • wyrażenia czasowe
 • zdania warunkowe
 • mise en relief
 • konstrukcje czasownikowe z przyimkami: à i de
 • zaimki względne złożone
 • przyimki
 • przysłówki
 • uzgadnianie participe passé
 • mowa zależna, następstwo czasów, pytania w mowie zależnej
 • strona bierna
 • participe présent i gérondif
 • tryb łączący (subjonctif présent)

 

POZIOM B2 (wg systemu Rady Europy)

 

 UMIEJĘTNOŚCI

 SŁUCHAM I ROZUMIEM:

 • główne zagadnienia, gdy używany jest język jasny i standardowy
 • tematy potoczne w pracy, szkole, przy spędzaniu wolnego czasu
 • śledzę główne wątki audycji radiowych i telewizyjnych, także z mojej specjalności, powinna to być mowa wyraźna i wolna
 • mogę rozumieć dłuższe wypowiedzi o ile znam temat
 • rozumiem większość filmów jeśli mówi się językiem standardowym


CZYTAM I ROZUMIEM:

 • tekst pisany codziennym językiem nawet tekst z mojej specjalności
 • rozumiem opis wydarzenia i emocji
 • artykuł, w którym jest zawarte stanowisko w jakiejś sprawie
 • tekst literacki prozą
 • sondaże i statystyki na różne tematy


PISZĘ:

 • listy prywatne i służbowe z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego
 • streszczenie
 • notatki prywatne i służbowe
 • komentarze


 TEMATYKA
 • wydarzenia, aktualności radiowe i prasowe, kronika wypadków (faits divers), prasa i jej rola w społeczeństwie, znani ludzie
 • moda i styl (haute couture, prêt-à-porter), Paryż jako stolica mody
 • udzielanie rad, wyjaśnianie
 • dyskusja, kłótnia, wnoszenie skargi, stosunki międzyludzkie, sąsiedzkie
 • prawo jazdy, zachowanie na drodze, wypadki drogowe, ich przyczyny i środki zaradcze
 • finanse, pożyczki, bank
 • problemy społeczne: bogactwo, bieda, bezrobocie, problemy ludzi przedmieścia, imigranci, problemy ludzi starszych, problemy demograficzne, emigracja, przyczyny i skutki, studenci zagraniczni, statystyki
 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
 • czasy przeszłe
 • czasy przyszłe
 • tryby : oznajmujący, rozkazujący (impératif), warunkowy (conditionnel présent et passé), łączący (subjonctif présent et passé)
 • zaimki, miejsce w zdaniu kolejność
 • przyimki
 • zdania warunkowe
 • zdania względne
 • zdania przyczynowe
 • zdania skutkowe
 • zdania celowe
 • zdania czasowe
 • mowa zależna i niezależna zgodność czasów
 • strona bierna

 

 POZIOM B2E (wg systemu Rady Europy)

 

 UMIEJĘTNOŚCI
 SŁUCHAM I ROZUMIEM:
 • teksty z użyciem języka potocznego
 • jasno przedstawione problemy specjalistyczne – prosty język naukowo-techniczny
 • rozumiem dłuższe wypowiedzi    
 • rozumiem filmy i teksty nagrane przy użyciu języka standardowego    

CZYTAM I ROZUMIEM:    
 • teksty, artykuły pisane językiem potocznym i specjalistycznym     
 • tekst literacki
 • sondaże i statystyki na różne tematy

 

PISZĘ:

 • listy prywatne i służbowe z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego
 • streszczenie
 • notatki prywatne i służbowe
 • sprawozdanie, porównanie, własny komentarz
 TEMATYKA
 • regiony Francji, klimat, miejsce i warunki zamieszkania
 • czas wolny, wakacje idealne, hobby
 • savoir vivre, dobre maniery, zachowania ludzkie
 • katastrofy naturalne, ekologia, ochrona środowiska naturalnego, zmiany klimatyczne
 • odkrycia naukowe, wynalazki, nowe technologie, wyzwania XXI wieku, Paryż (Le Palais de la Découverte, la Cité des sciences et de l’industrie), sławni naukowcy
 • przyjaźń, relacje międzyludzkie
 • telefony komórkowe, wady i zalety
 • Europa, Unia Europejska, wspólna waluta
 • sondaże, analiza i dyskusja
 • praca, rynek pracy, życie zawodowe, warunki pracy, przedsiębiorstwa, staże zagraniczne

 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
 • różne sposoby wyrażania hipotezy i warunku
 • konstrukcje czasownikowe
 • różne znaczenia czasownika „devoir”
 • tryb łączący (subjonctif)
 • strona bierna (passif), także w tekstach specjalistycznych
 • zgodność czasów i mowa zależna
 • przyimki

 

 

 
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty