Menu
 
 
 
 
Strona główna | System nauczania do 2011/2012 | Programy nauczania | Język włoski
 

Program nauczania

Poziom A1 (wg systemu Rady Europy A1)

 

 UMIEJĘTNOŚCI
Po nauce na poziomie A1 uczący się powinien potrafić:
 • przywitać się, pożegnać, przeprosić, podziękować
 • przedstawić się, opowiedzieć w prostych zdaniach o swojej najbliższej rodzinie, o swoim przyjacielu
 • nazwać narodowość swoją i sąsiadów, niektóre kraje, języki
 • opowiedzieć o swoim rozkładzie dnia, określić godziny, dni tygodnia, miesiące, pory roku
 • kupić bilet na pociąg, kupić pamiątki, rozumieć i używać podstawowe słownictwo związane z miastem, jego instytucjami, zapytać o drogę
 • rozumieć treść krótkich listów prywatnych i napisać je,
 • zamówić posiłek w barze, nazwać podstawowe posiłki i powiedzieć o swoich upodobaniach kulinarnych
 TEMATYKA
DATI PERSONALI, IDENTITÀ
 • Informacje dotyczące siebie - data i miejsce urodzenia, adres, numer telefonu, podstawowe zwroty grzecznościowe, narodowości, kraje, przedstawianie siebie i odpowiedź na przedstawianie się innych.
INCONTRO
 • Przywitanie kogoś, opowiadanie o sobie, o innych, wyrażenie prośby, podziękowanie, proszenie o pozwolenie, udzielanie pozwolenia
TEMPO LIBERO DIVERTIMENTI HOBBIES E INTERESSI
 • Ustalanie spotkania, spędzanie czasu wolnego, rozkład dnia w szkole, dni tygodnia, nazwy miesięcy i pór roku
CITTÀ
 • Kupowanie biletu kolejowego, środki transportu, zwiedzanie miasta, kupowanie pamiątek, opis miejsca,
VACANZE
 • Kartka z wakacji, przekazywanie pozdrowień, wyrażanie intencji,
 • podejmowanie decyzji, rezygnowanie z podjętych wcześniej decyzji
CUCINA E CIBO
 • Podstawowe posiłki, dania kuchni włoskiej, przykłady przepisów kulinarnych, napoje, zamawianie w barze, przyjmowanie i odmowa zaproszenia

 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
 • Zasady wymowy, rodzaj rzeczowników, rodzajnik nieokreślony i określony, czasownik "być", "mieszkać", "mieć"
 • Liczba mnoga rzeczowników, rodzaj męski i żeński przymiotników, pytanie o rzecz, o osobę, zaimki wskazujące, czas teraźniejszy czasowników regularnych
 • Czasowniki modalne - volere, potere, dovere, czasowniki andare, venire,
 • fare, przyimki proste, zaimek przysłówkowy "ci"
 • Czas przeszły - passato prossimo, przyimki - przyimki z rodzajnikiem, rzeczowniki nie zmieniające formy w liczbie mnogiej, wyrażenia ilościowe z rzeczownikami
 • Zaimki osobowe
 • Imperativo - tryb rozkazujący

 

Poziom A2E (wg systemu Rady Europy A2)

 

 UMIEJĘTNOŚCI
Po nauce na poziomie A2 uczący się powinien potrafić zrozumieć słuchając:
 1. prostą rozmowę na tematy codzienne
 2. proste wypowiedzi na temat wolnego czasu, najważniejsze informacje zawarte w komunikatach np. na dworcu, na lotnisku, w supermarkecie, w biurze podróży
 3. wypowiedzi dotyczące rodziny, uroczystości rodzinnych
 4. wypowiedzi dotyczące wydarzeń z przeszłości
 5. wypowiedzi dotyczące marzeń, planów na przyszłość
 6. proste polecenia np. u lekarza, w szkole, na drodze
Powinien czytać i rozumieć:
 • informacje zawarte w rozkładach jazdy, jadłospis w restauracji, prosty przepis kulinarny
 • proste opisy wydarzeń (np. relacje z podróży, wyjazdu), listy i kartki dotyczące codziennych wydarzeń
 • życiorys, ogłoszenie prasowe dotyczące np. pracy, mieszkania do wynajęcia, do sprzedaży
 • informacje umieszczone w punktach sprzedaży, w biurze podróży

Powinien umieć mówić:
 • o sobie: przedstawić siebie i swoją rodzinę, opowiedzieć o swoich zainteresowaniach
 • porozumieć się w sklepie, w banku, w hotelu, na uczelni, na dworcu, na poczcie
 • zapytać o drogę i objaśnić ją
 • opowiedzieć o swoich studiach, określić godzinę, opowiedzieć o planach na przyszłość
 • opowiedzieć krótko mieście i jego zabytkach
 • opowiedzieć o swoim mieszkaniu, umeblowaniu, opisać miejsce zamieszkania
 • opowiedzieć o dolegliwościach
 • nazwać odzież, obuwie, pieniądze

Powinien potrafić napisać:
 • kartkę z krótkimi życzeniami, pozdrowieniami,
 • wypełniać proste ankiety zawierające dane osobowe
 • krótką notatkę informacyjną

 TEMATYKA
LAVORO, PROFESSIONE OCCUPAZIONE
 • Lavoro e disoccupazione - praca i bezrobocie, Occupazione giovanile – zajęcia młodzieży, Curriculum Vitae – życiorys
FAMIGLIA
 • Feste in famiglia - przyjęcia rodzinne, Matrimonio - ślub,  Cena con gli amici - kolacja z przyjaciółmi
MEZZI DI COMUNICAZIONE
 • Attività culturali, cinema, teatro, musica, spettacoli – zajęcia kulturalne, kino, teatr, muzyka, telewizja
VIAGGI
 • Viaggi - podróże, mezzi di trasporto - środki transportu, vacanze- wakacje, Alloggio - mieszkanie
ACQUISTI, COMMERCIO
 • Le spese - zakupy, Negozi e prodotti - sklepy i produkty
SCUOLA STUDIO ISTRUZIONE
 • Come imparare le lingue straniere – jak uczyć się języka obcego, Soggiorno di studio in Italia – Pobyt na stypendium

 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
 • Czas przyszły prosty - futuro semplice, czas przyszły złożony - futuro composto
 • Stopniowanie przymiotników i przysłówków
 • zaimek przysłówkowy - ne,
 • forma bezosobowa czasownika niezwrotnego, konstrukcje "stare per fare", "stare +gerundio"
 • Zaimki osobowe
 • Czas “imperfetto”.
 • Użycie czasów "passato prossimo / imperfetto"
 • Czas "trapassato prossimo"
 • Użycie czasów "passato prossimo / imperfetto"
 • Pronomi relativi - zaimki względne
 • Pronomi interrogativi - zaimki pytające i wskazujące

 

Poziom B1/B1E (wg systemu Rady Europy B1)

 

 UMIEJĘTNOŚCI
Po nauce na poziomie B1 uczący się powinien potrafić :
SŁUCHAM l ROZUMIEM
Potrafię
 • zrozumieć najważniejsze informacje, gdy ludzie mówią o swoich
 • doświadczeniach, uczuciach i wrażeniach
 • zrozumieć, gdy ludzie wyrażają swoje opinie na jakiś temat
 • główny wątek filmu, główne informacje radiowe i telewizyjne dotyczące aktualnych wydarzeń, jeśli prezenter mówi wyraźnie i powoli
 • zrozumieć przesłanie prostych piosenek
 • krótkie opowiadanie

CZYTAM l ROZUMIEM
Potrafię
 • zrozumieć proste teksty
 • zrozumieć istotne informacje opisujące aktualne wydarzenia
 • wskazać w pobieżnie w przeczytanym tekście informacje na temat tego, kto co zrobił, gdzie i kiedy
 • zrozumieć proste broszury (np. folder)
 • zrozumieć akcję jasno zbudowanego opowiadania

MÓWIĘ - ROZMAWIAM
Potrafię
 • prowadzić prostą rozmowę na ogólne tematy
 • porozumieć się w większości sytuacji w czasie podróży
 • wyrazić uczucia (zdziwienie, radość) i zareagować na nie
 • uzyskać i przekazać ważną dla mnie informację w rozmowie bezpośredniej lub telefonicznej

MÓWIĘ - OPOWIADAM
Potrafię
 • opowiedzieć o różnych wydarzeniach i skomentować je
 • opowiedzieć o moich doświadczeniach, uczuciach i wrażeniach
 • przedstawić główny wątek filmu
 • przekazać opinie na temat obejrzanego filmu
 • opowiedzieć w prosty sposób wydarzenie, anegdotę lub dowcip

PISZĘ
Potrafię
 • zapisać krótką informację w formie notatki (faks, e-mail, SMS)
 • napisać list, pocztówkę z pozdrowieniami, napisać prosty tekst na znany mi temat
 • napisać swój życiorys
 • zrelacjonować wydarzenia, których byłem/am świadkiem

 TEMATYKA
JA I MOJE OTOCZENIE
 • autoprezentacja, nawiązywanie kontaktów, studia, moja uczelnia (zajęcia, wykłady), mieszkanie, rodzina
OPIS MIEJSCA I OSOBY
 • charakterystyka osób (zalety i wady, zainteresowania, przyjaźń, miłość), znane miejsca (np. zabytki mojego miasta)
PRZESZŁOŚĆ
 • wspomnienia (ważne wydarzenia, dzieciństwo)
TERAŹNIEJSZOŚĆ
 • aktualności w Polsce i na świecie, zwyczaje (np. święta, ślub w Polsce i w innych krajach)
PODRÓŻE TURYSTYCZNE I SŁUŻBOWE
 • hotel, camping, pogoda, informacja o warunkach na drodze (korki, objazdy), zwiedzanie zabytków, sytuacje awaryjne, zgubienie paszportu, bagażu

 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
Podstawowe zagadnienia gramatyczne obejmujące program poziomów A1 i A2
 • Liczba mnoga rzeczowników (formy nieregularne)
 • Tryb rozkazujący z zaimkami
 • Zaimki osobowe (formy złożone)
 • Zaimki względne złożone
 • Zaimki przysłówkowe "ci" i "ne" z zaimkami osobowymi
 • Czas "condizionale composto,
 • Zgodności czasów w trybach "indicativo" i "condizionale"
 • Condizionale presente - tryb przypuszczający
 • Tryb "congiuntivo" - czasy "presente" i "passato"
 • Mowa zależna
 • Forma nieosobowa i czasowniki bezosobowe
 • Forma bierna czasownika (z użyciem czasowników "essere", "venire", "andare")
 • Czasowniki zwrotne

 

Poziom B2/B2E (wg systemu Rady Europy B2)

 

 UMIEJĘTNOŚCI
Po nauce na poziomie B2 uczący się powinien potrafić :

SŁUCHAM l ROZUMIEM
Potrafię zrozumieć
 • główny temat dyskusji, która odbywa się w mojej obecności i dotyczy znanych mi spraw lub dziedzin
 • gdy ludzie opowiadają o swoich wrażeniach np. po obejrzeniu filmu lub programu telewizyjnego
 • istotne informacje dotyczące aktualnych wydarzeń
 • akcje filmu, treść dłuższego opowiadania
 • treść prostej prezentacji na tematy ogólne i popularnonaukowe

CZYTAM l ROZUMIEM
Potrafię
 • zrozumieć z kontekstu znaczenie nieznanych mi zwrotów, jeśli tematyka tekstu jest mi znana
 • zrozumieć dłuższy tekst, jeśli dotyczy znanego mi wydarzenia lub dziedziny
 • odróżnić w tekstach informacje ogólne (fakty) od opinii
 • zrozumieć opis wrażeń, uczuć i życzeń
 • zrozumieć interesujące mnie ogłoszenia (np. o pracy, kursie)

MÓWIĘ - ROZMAWIAM
Potrafię
 • w uprzejmy sposób przyjąć czyjąś propozycję
 • w rozmowie zastąpić nieznane mi słowo wyrazem o podobnym znaczeniu
 • wziąć udział w rozmowie lub dyskusji

MÓWIĘ - OPOWIADAM
Potrafię
 • przedstawić w jasny sposób swoje marzenia, nadzieje i plany
 • przekazać swoja opinię na temat obejrzanego filmu
 • przedstawić jasno cel swojego działania (np. dlaczego uczę się j. obcych)
 • przytoczyć po kolei za pomocą słów z tekstu treść przeczytanych fragmentów
 • zaprezentować przygotowany wcześniej temat

PISZĘ
Potrafię
 • sporządzić krótkie, proste opisy obecnych i minionych wydarzeń (np. weekend, wizyta u znajomych)
 • sformułować krótki list, e-mail (zaproszenie, krótki opis rodzinnej
 TEMATYKA
 •  Przedstawianie się, nawiązywanie rozmowy small talks (np. rozmowy o studiach, życiu codziennym, filmie itp.)
 • Studia - uczelnia, wydział, studia za granicą, wypełnianie formularzy, zakładanie konta w banku, wynajmowanie
  mieszkania, korzystanie z Internetu
 • Moja ojczyzna, region, miejscowość z której pochodzę, moje wrażenia z zagranicy (wakacje, studia, kursy, praktyki itp.)
 • Praca - poszukiwanie pracy, podanie, życiorys, list motywacyjny interesujące zawody
 • Konflikty, rozwiązywanie problemów (w domu i w pracy)
 • Nasze środowisko naturalne i jego ochrona
 • Świat mediów i ich wpływ na kształtowanie opinii publicznej
 • Moje ulubione czasopismo, interesująca książka, audycja telewizyjna
 • Aktualności w Polsce i na świecie (sport, polityka, gospodarka, odkrycia naukowe)
 • Język specjalistyczny w prezentacji tematu związanego z kierunkiem studiów

 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
Podstawowe zagadnienia gramatyczne obejmujące program poziomu B1
 • Czas "passato remoto"
 • Słowotwórstwo (prefiksacja, sufiksacja i formy złożone)
 • Zapożyczenia z innych języków
 • Idiomy
 • Tryb "congiuntivo" - czasy "imperfetto" i "trapassato"
 • Zdania warunkowe
 • Zgodności czasów w trybie "congiuntivo"
 • Przyimki
 • Spójniki wprowadzające różne typy zdań podrzędnie złożonych (perché, che)
 • Użycie "gerundio presente" i "gerundio composto" w zdaniach czasowych
 • Użycie bezokolicznika w zdaniach

 


­

 
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty