Strona główna | Imprezy językowe | Konferencje | XV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna | Informacje dla autorów referatów
 

Informacja dla autorów referatów na XV Konferencję Naukowo-Dydaktyczną
KSZTAŁCENIE WIELOJĘZYCZNE, INTERKULTUROWE I INTEGRUJĄCE W SZKOLE WYŻSZEJ

Wrocław, 24-25 września 2015 r.

organizowaną przez Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej

 

  

Uprzejmie prosimy o przygotowanie tekstu referatu (6 str) według załączonej instrukcji (w edytorze tekstu Word for Windows czcionką Times New Roman) i przesłanie (do 5 września 2015) w formie pliku pocztą elektroniczną na adres: joanna.szczepaniak@pwr.edu.pl 

 

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że Komitet Programowy konferencji zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia referatu do publikacji w przypadku niespełnienia poniższych wymagań:

  • nie będzie on odpowiadać tematyce konferencji;
  • nie będzie przygotowany według podanych wymagań technicznych;
  • nie zostanie dostarczony w terminie.

Za treść merytoryczną referatu ponosi odpowiedzialność autor.

  

Materiały konferencyjne wydane zostaną w wersji elektronicznej.

Dwa podpisane oświadczenia o autorstwie  referatu można przesłać w wersji elektronicznej w postaci skanu na adres: joanna.szczepaniak@pwr.edu.pl lub pocztą na adres:  

 

Politechnika Wrocławska

Studium Języków Obcych (bud. H-4)

Wyb. Wyspiańskiego 8

50-370 Wrocław

 

Oświadczenia do pobrania: 

 

 

 

Komitet Programowy XV Konferencji

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty