Menu
 
 
 
 
 

Każdy student jest zobowiązany w ciągu 10 dni od zapisów do okazania pełnomocnikowi ds. certyfikacji oryginału certyfikatu oraz pozostawienia jego kopii. Zapraszamy na konsultacje pełnomocnika ds. certyfikacji! Studenci programu Erasmus dostarczają certyfikaty do DWM w terminach określonych harmonogramem. 


Uznawane certyfikaty zewnętrzne*

POZIOM A1

Certyfikat

Wynik egzaminu

Ocena PWr

Diploma de Español Nivel A1 Acceso

 

 

 

 

95-100%

90-94%

85-89%

80-84%

75-79%

70-74%

celujący

bardzo dobry

dobry plus

dobry

dostateczny plus

dostateczny

TELC. Język hiszpański A1

 

90-100%

celujący

80- 89,5%

bardzo dobry

70-79,5%

dobry

60-69,5%

dostateczny

 

POZIOM A2

Certyfikat

Wynik egzaminu

Ocena PWr

Diploma de Español Nivel A2 Plataforma

95-100%

90-94%

85-89%

80-84%

75-79%

70-74%

celujący

bardzo dobry

dobry plus

dobry

dostateczny plus

dostateczny

TELC. Język hiszpański A2

 

90-100%

celujący

80- 89,5%

bardzo dobry

70-79,5%

dobry

60-69,5%

dostateczny

 

POZIOM B1

Certyfikat

Wynik egzaminu

Ocena PWr

Diploma de Español Nivel B1 Umbral (dawniej: Inicial)

95-100%

celujący

90-94%

bardzo dobry

85-89%

dobry plus

80-84%

dobry

75-79%

dostateczny plus

70-74%

dostateczny

TELC. Język hiszpański B1

 

 

270-300 punktów

celujący

240-269,5 punktów

bardzo dobry

210-239,5 punktów

dobry

180-209,5 punktów

dostateczny

 

POZIOM B2

Certyfikat

Wynik egzaminu

Ocena PWr

Diploma de Español Nivel B2 Avanzado (dawniej: Intermedio, Básico)

95-100%

celujący

90-94%

bardzo dobry

85-89%

dobry plus

80-84%

dobry

75-79%

dostateczny plus

70-74%

dostateczny

TELC. Język hiszpański B2

 

 

270-300 punktów

celujący

240-269,5 punktów

bardzo dobry

210-239,5 punktów

dobry

180-209,5 punktów

dostateczny

 

POZIOM C1

Certyfikat

Wynik egzaminu

Ocena PWr

 Diploma de Español Nivel C1 Dominio Operativo Eficaz

 

95-100%

celujący

90-94%

bardzo dobry

85-89%

dobry plus

80-84%

dobry

75-79%

dostateczny plus

70-74%

dostateczny

POZIOM C2

Certyfikat

Wynik egzaminu

Ocena PWr

 Diploma de Español Nivel C2 Maestría (dawniej: Superior)

95-100%

celujący

90-94%

bardzo dobry

85-89%

dobry plus

80-84%

dobry

75-79%

dostateczny plus

70-74%

dostateczny

 

* Instytucje certyfikujące:

Instytut Cervantesa

Licencjonowany ośrodek TELC

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn.22 09.2011 uznawane są także:

1. Dyplomy ukończenia studiów na kierunku filologia w zakresie języka hiszpańskiego.

2. Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma) z języka hiszpańskiego.

3. Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate) z języka hiszpańskiego.

4. Wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości.

Uznawany jest także dyplom matury hiszpańskiej zdawanej w klasach dwujęzycznych w szkołach w Polsce.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty