Menu
 
 
 
 
 

Każdy student jest zobowiązany w ciągu 10 dni od zapisów do okazania pełnomocnikowi ds. certyfikacji oryginału certyfikatu oraz pozostawienia jego kopii. Zapraszamy na konsultacje pełnomocnika ds. certyfikacji! Studenci programu Erasmus dostarczają certyfikaty do DWM w terminach określonych harmonogramem. 

 

A2E

CELI 1 

Certificazione do Conoscenza della Lingua Italiana

 

CILS1

Certificazione d’Italiano come Lingua Straniera

 

 

 

B1E

CELI2

 

 

CILS2

 

 

 

 

B2E

CELI3

 

 

CILS3

 

 

TELC B2

Certificato Superiore d’Italiano

 

 

 

C1

CELI4

 

 

 

 

C2

CELI5

 

 

CILS4

 

 

Uznanie innych, nie wymienionych powyżej certyfikatów/egzaminów wymaga zgody Kierownika zespołu.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty