Działalność ZESPOŁU JĘZYKÓW ROMAŃSKICH I SŁOWIAŃSKICH zgodna jest z misją SJO PWr, która w nawiązaniu do europejskiej polityki edukacyjnej -  postuluje wielojęzyczność i wielokulturowość w kształceniu studentów.

Zespół Języków Romańskich i Słowiańskich istnieje od roku akademickiego 2012/2013. Powstał z połączenia dwóch, od kilkudziesięciu lat działających w Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej, zespołów językowych – Zespołu Języka Rosyjskiego oraz Zespołu Języków Romańskich.

JĘZYKA ROSYJSKIEGO w Politechnice Wrocławskiej nauczano już od początku funkcjonowania Uczelni, a rusycyści przez wiele lat stanowili w Studium Języków Obcych duży, samodzielny zespół.

Nauczanie JĘZYKA FRANCUSKIEGO rozpoczęło się w 1956 roku, a lektorzy należeli początkowo do Zespołu Języka Angielskiego i Języków Romańskich. W 1964 roku powstał samodzielny Zespół Języków Romańskich, w którym nauczano JĘZYKA FRANCUSKIEGO i WŁOSKIEGO. W latach osiemdziesiątych Zespół Języków Romańskich wzbogacił ofertę o JĘZYK HISZPAŃSKI.

W  
naszym Zespole, oprócz języka rosyjskiego, nauczano także JĘZYKA CZESKIEGO, stąd w nazwie pojawiło się określenie - języki słowiańskie. Dodatkowym elementem podkreślającym wielojęzyczność i wielokulturowość nauczania w SJO PWr jest obecność w ofercie Zespołu JĘZYKA JAPOŃSKIEGO, którego uczy rodowity Japończyk.

Zespół Języków Romańskich i Słowiańskich jest więc spadkobiercą i jednocześnie kontynuatorem osiągnięć i tradycji w nauczaniu pięciu języków obcych w Politechnice Wrocławskiej.
Pierwszym kierownikiem nowej jednostki organizacyjnej w SJO PWr – ZESPÓŁ JĘZYKÓW ROMAŃSKICH I SŁOWIAŃSKICH była mgr Teresa Trochimczuk, która sprawowała tę funkcję przez trzy lata, a z początkiem roku akademickiego 2015/2016  kierownikiem została mgr Ewa Dmowska.

Członkowie Zespołu stanowią wykwalifikowane grono nauczycieli akademickich, którzy nauczają języka ogólnego oraz specjalistycznego. Prowadzimy lektoraty na różnych poziomach zaawansowania językowego, na studiach I, II i III stopnia, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. W każdym semestrze tworzymy kilkadziesiąt grup, które cieszą się ogromną popularnością wśród studentów PWr. Dzięki naszej ofercie młodzi ludzie mają możliwość uczenia się mniej rozpowszechnionych niż angielski języków obcych, jednakże ważnych i przydatnych, co zwiększa ich szanse na krajowym i międzynarodowym rynku nauki oraz pracy. Zespół Języków Romańskich i Słowiańskich poprzez swoją pracę dydaktyczną oraz pozadydaktyczną wpisuje się również w proces internacjonalizacji Uczelni, wzmacniając dialog interkulturowy młodzieży polskiej z innymi narodami.

Wszyscy nasi lektorzy angażują się w działalność pozadydaktyczną SJO, biorąc udział w następujących cyklicznych wydarzeniach:

  • Turniej Językowy
  • Juwenalia Językowe
  • Dolnośląski Festiwal Nauki, w ramach którego prowadzimy liczne warsztaty i prezentacje dla młodzieży
  • warsztaty i prezentacje dla studentów promujące wszystkie nasze języki.

 

Członkowie Zespołu bardzo aktywnie angażują się w projekty uczelniane, krajowe i międzynarodowe.

W latach 2013-2015 zrealizowaliśmy w SJO międzynarodowy projekt: Santander Universidades, promujący język hiszpański oraz wiedzę na temat krajów hiszpańskojęzycznych.

Od roku 2016/2017 bierzemy udział w realizacji projektu naszego Studium: Podziel się swoją kulturą, podziel się swoim językiem.

Przygotowujemy liczne materiały wspierające proces kształcenia zamieszczane w Wirtualnym Środowisku Nauki, jak również artykuły i prezentacje dotyczące nauczanych języków i kultury do Pasażu Studenckiego.

Prowadzimy płatne kursy dokształcające dla studentów i pracowników PWr, a także organizujemy płatne egzaminy certyfikatowe ACERT.

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty