Działalność Zespołu Języków Romańskich i Słowiańskich zgodna jest z misją SJO PWr, która w nawiązaniu do europejskiej polityki edukacyjnej -  postuluje wielojęzyczność i wielokulturowość w kształceniu studentów.

Zespół prowadzi lektoraty na studiach I, II i III stopnia, głównie na poziomach A1 i A2 według ESOKJ. Tworzymy w każdym semestrze kilkadziesiąt grup, które cieszą się ogromną popularnością wśród studentów PWr. Dzięki naszej ofercie młodzi ludzie mają możliwość uczenia się mniej rozpowszechnionych niż angielski języków obcych, co zwiększa ich szanse na krajowym i międzynarodowym rynku nauki oraz pracy. Zespół Języków Romańskich i Słowiańskich poprzez swoją pracę dydaktyczną oraz pozadydaktyczną wpisuje się również w proces internacjonalizacji Uczelni, wzmacniając dialog interkulturowy młodzieży polskiej z innymi narodami.

Członkowie Zespołu stanowią wykwalifikowane grono nauczycieli akademickich, którzy nauczają języka ogólnego, technicznego oraz specjalistycznego; bardzo aktywnie angażują się w projekty uczelniane, krajowe i międzynarodowe.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty