Strona główna | Struktura organizacyjna | Zespół języków romańskich i słowiańskich | Informacje dla studentów
 
 • Wirtualne Środowisko Nauki
  Wirtualne Środowisko Nauki to zbiór materiałów dydaktycznych, przeznaczonych do samodzielnej pracy dla studentów i doktorantów PWr, z języka ogólnego, specjalistycznego dla środowiska pracy inżyniera oraz języka naukowo-technicznego.

 • Pasaż Studencki
  Pasaż Studencki to godny polecenia zbiór materiałów, informacji, ciekawych tekstów, ilustracji oraz linków dotyczących nauczanych języków - opracowywany i umieszczany na stronie SJO przez lektorów, wykładowców, a także przez studentów.

 • Egzaminy certyfikatowe ACERT

 

 • Egzaminy z języka rosyjskiego jako obcego ( TRKI)

  Centrum Języka Rosyjskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie umowy z Sankt-Petersburskim Uniwersytetem Państwowym przeprowadza egzaminy z języka rosyjskiego jako obcego (TRKI) w ramach rosyjskiego państwowego systemu testowania. Pozytywny wynik egzaminu pozwala na uzyskanie certyfikatu na jednym z sześciu poziomów znajomości języka, które odpowiadają poziomom Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  Pomyślne zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania certyfikatu wydawanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej, honorowanego w Polsce i pozostałych krajach europejskich.

  Chcesz sprawdzić poziom swojego rosyjskiego – zapraszamy do Centrum. Rozwiążesz test online i dowiesz się, na jakim poziomie możesz zdawać egzamin.

  Skorzystaj z okazji! Następna będzie dopiero za rok!

  Szczegóły na stronie internetowej CJR UWr: www.centrumjr.uni.wroc.pl   
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty