Menu
 
 
 
 
Strona główna | System nauczania do 2011/2012 | Programy nauczania | Język japoński
 

Program nauczania

Poziom A1

 

 UMIEJĘTNOŚCI
Studenci będą się uczyć:
 • formułować proste wypowiedzi opisujące ich osoby,
 • pytać innych kim są i skąd pochodzą,

 • opisywać i opowiadać o ich otoczeniu,
 • zadawać proste pytania o ich otoczenie (gdzie i co),

 • zadawać pytania: gdzie idziesz, z kim i kiedy?
 • zadawać pytania: co zamierzasz robić, z kim, gdzie i kiedy?

 • czytać w "hiragana", w jednym z fonetycznych zapisów j. japońskiego.

 TEMATYKA
 • Pozdrowienia,
 • Przedstawienie siebie innym,
 • Narodowości i języki,
 • Miejsca w mieście,
 • Pory dnia,
 • Rodzina i znajomi,
 • Zwierzęta,
 • Podstawowe numery (np. numer telefonu,),
 • Podstawowe codzienne czynności.
 • Zakupy
 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
 • Łącznik
 • Liczebniki
 • Czasownik "być"
 • Czasowniki w czasie teraźniejszym (dokonany): iść i  robić
 • Partykuła pytania "ka"
 • Przyimki: do, w, przy, z, od
 • Zaimki wskazujący: ten
 • Zaimki pytajne: co, kto, kiedy, gdzie
 • Przeczenia

 

Poziom A2E

 

 UMIEJĘTNOŚCI
Studenci będą się uczyć:
 • rozmawiać o rzeczach, które mają
 • pytać się nawzajem o ich rodziny

 • opisywać ich aktywności i zwyczaje

 • rozmawiać o tym co lubią i czego nie lubią
 • rozmawiać o tym co zrobili i co się wydarzyło
 • rozmawiać o planach na przyszłość i o tym co zamierzają  zrobić
-
 • pytać się nawzajem o ich codzienne czynności
 • opisywać przedmioty, osoby i miejsca
 • pytać się o słowa, których nie znają

 • pisać w "hiragana", w jednym z fonetycznych zapisów j. japońskiego

 TEMATYKA
 • Zwyczaje
 • Czas: godziny, dni tygodnia i daty (rok, miesiąc, dzień)
 • Studia i zakres nauki
 • Jedzenie
 • Zwierzęta
 • Minione wydarzenia
 • Pogoda
 • Prośba i propozycja
 • Podróż
 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
 • Czasowniki w czasie terżniejszym ciągłym
 • Czasowniki w czasie przeszłym
 • "Już" i "jeszcze nie"
 • Dopełnienie
 • Wyrażenia: Lubieć i nie lubieć
 • Wyrażenia: Planować i zamierzać
 • Wyrażenia: "Jak to się nazwa?"
 • Imiesłowy
 • Przymiotniki (przydawka i predykatyw)
 • Przymiotniki i imiesłowy w zdaniach przeczących, w czasie przeszłym, w przeczeniach w czasie przeszłym

 

Poziom B1

 

 UMIEJĘTNOŚCI
 Bazując na podstawach uzyskanych na poziomie A1/A2, studenci będą się uczyć:
 • przedstawiać siebie i zadawać pytania bardziej szczegółowe i precyzyjne o siebie nawzajem
 • rozmawiać o tym co się wydarzyło i o okolicznościach, w których zdarzenie miało miejsce
 • rozmawiać o tym co lubią i czego nie lubią i wytłumaczyć dlaczego
 • opisywać przedmioty i ludzi
 • rozmawiać o tym co chcą robić i dlaczego
 • rozmawiać o tym czego chcą się nauczyć i jak zamierzają to zrobić
 TEMATYKA
 • Kolory
 • Zainteresowania
 • Umiejętności
 • Filmy
 • Motywacja i przyczyny
 • Pisanie pamiętnika
 • Plany wakacyjne
 • Zwyczaje, które chcieliby mieć i je kontynuować
 ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
 • Spójniki: kiedy, przed, po, dopóki
 • Pytania: dlaczego?
 • Przydawkowy przymiotnik i zaimki względne
 • Czas trwania
 • Częstotliwość
 • Umiejętność i pozwolenie
 • Chcieć i chcieć w zdaniach warunkowych
 • Cel zdania i konsekwencja
 • Stopniowanie przymiotników i przysłówków
 • Przysłówek

  

 


 
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty