Strona główna | Imprezy językowe | Konferencje | XV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna | Podsumowanie konferencji
 

XV Konferencja naukowo-dydaktyczna SJO PWr

KSZTAŁCENIE WIELOJĘZYCZNE, INTERKULTUROWE

I INTEGRUJĄCE W SZKOLE WYŻSZEJ

24 -25 września 2015

Podsumowanie

Uczestnicy konferencji z:

Hochschule Hannover

Ługańskiego Uniwersytetu Narodowego, Ukraina

BUWiWM MNiSZW

7 politechnik

13 uniwersytetów

1 wyższej szkoły (oficerska)

1 firmy językowej

Wydawnictwa Hueber

 

Wysłuchaliśmy 33 wystąpień podczas czterech sesji plenarnych i trzech sekcji językowych.

 

Najczęściej używanym podczas konferencji słowem było słowo język:

 

Język: obcy, ojczysty, ogólny, rodzimy, specjalistyczny, techniczny, akademicki, zawodowy, przyjazny, potrzebny, przyswajalny, tolerancyjny, pierwszy, kolejny, konstruktywny, mniejszościowy, regionalny, międzynarodowy, lingua franca, Azji, edukacji, francuskiego charme’u, inżyniera, humanisty, w nauce i technice,

 

oraz:

 

Językowa: polityka, edukacja, szkoła, potrzeba, oferta

Językowy: tandem, kurs, transfer

Językowe: działanie, kształcenie

Komunikacja: interkulturowa, efektywna, z wykorzystaniem modelu przywództwa sytuacyjnego, specjalistyczna, w mobilnym i wirtualnym świecie pracy

Kompetencje: językowe, interkulturowe, merytoryczne, komunikacyjne, kluczowe, matematyczne, społeczne, multikulturowe, transkulturowe

Kształcenie: wielojęzyczne, interkulturowe, integrujące, zintegrowane, ustawiczne, przedmiotowo-językowe, inżynierskie

Interkulturowy/a/e: komunikacja, świadomość, kompetencja, kształcenie, trening.

 

Wszystkie wystąpienia podczas konferencji były interesujące, świadczyły o tym, jak wiele dzieje się w środowisku nauczającym języków na uczelniach, w środowisku, które dokłada tylu starań, żeby być w czołówce trendów europejskich.

Wzbogaciliśmy się o wiele informacji na takie tematy, jak:

 • współczesna europejska polityka językowa,
 • rola języka w poszukiwaniu lepszego życia we współczesnej rzeczywistości,
 • zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe,
 • nauczanie języka dla potrzeb zawodowych,
 • mobilność i umiędzynarodowienie studiów,
 • tolerancja jako aspekt dialogu kultur,
 • treningi interkulturowe w szkolnictwie wyższym,
 • działania integracyjne w edukacji obcokrajowców,
 • wiedza interkulturowa i oczekiwania cudzoziemców,
 • globalizacja a komunikacja interkulturowa,
 • kompetencja interkulturowa nauczyciela,
 • język inżyniera i język humanisty,
 • nauczanie języków innych niż angielski,
 • polityka językowa Szwajcarii,
 • pozytywy i negatywy transferu międzyjęzykowego.

 

W wielu wystąpieniach była mowa o realizowanych bądź już zrealizowanych projektach językowych:

 • profile kompetencji językowych w komunikacji specjalistycznej,
 • kształcenie interkulturowe w ramach projektu Santander Universidades,
 • tandemy językowe,
 • letnie szkoły językowe,
 • projekty – Uni-CLILIG, CoMoViWo,
 • kursy dla kadry akademickiej.

 

Były także wystąpienia, w których znalazły się praktyczne porady do wykorzystania na zajęciach z języków obcych takie, jak:

 • model przywództwa sytuacyjnego,
 • praca nad interkulturową kompetencją komunikacyjną w nauczaniu języka angielskiego,
 • przykłady zadań i materiałów do nauczaniu języka specjalistycznego i naukowo-technicznego,
 • kursy blended learning.

 

Wszystkim uczestnikom – DZIĘKUJEMY.

 

Romualda Kuźmińska, Komitet programowy                            Wrocław, 28.09.2015

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty