Politechnika Wrocławska podpisała umowę z Bankiem Zachodnim WBK, na mocy której Uczelnia znalazła się w globalnym programie Santander Universidades. Program ten ma na celu promowanie języka hiszpańskiego oraz wiedzy na temat krajów hiszpańskojęzycznych. Biorą w nim udział uniwersytety na całym świecie, w tym kilkadziesiąt uczelni polskich.

 

Zgodnie z Umową podpisaną przez Politechnikę Wrocławską z Fundacją Banku Zachodniego WBK - Studium Języków Obcych zorganizowało 3-semestralny cykl bezpłatnych kursów języka hiszpańskiego, który trwał od semestru letniego 2013/2014 do semestru letniego 2014/2015 włącznie.

 

Kursy przeznaczone były w pierwszej kolejności dla studentów I stopnia studiujących na kierunkach: Inżynieria Finansowa, Przedsiębiorczość, Innowacja i Projekty, Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa, Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych, Informatyczne Technologie Zarządzania Wiedzą, Inteligentne Systemy Informatyczne, Internet i Technologie Informacyjne, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Informacyjne, Systemy Baz Danych, Systemy Wspomagania Decyzji, Teleinformatyka, Informatyka, Matematyka, Matematyka Stosowana oraz na kierunkach pokrewnych. 

 

Student mógł rozpocząć naukę języka hiszpańskiego na jednym z oferowanych poziomów - A1, A2 lub B1 i uczestniczył w całym 3-semestralnym cyklu nauki. Zajęcia na kursach odbywały się w trybie blended learning – tradycyjne zajęcia wspierane były kursami e-learning Aula Virtual de Español, do których każdy uczestnik kursu otrzymał nieodpłatną licencję.

 

Dla studentów II stopnia od semestru zimowego 2014/2015 organizowane były kursy języka specjalistycznego na poziomie B1.

 

Po zakończeniu cyklu kursów student mógł przystąpić do egzaminu certyfikatowego na osiągniętym poziomie i uzyskać międzynarodowy certyfikat DELE.

 

Studenci biorący udział w projekcie mieli możliwość skorzystania z oferty stypendiów, staży i praktyk Banku Zachodniego WBK w kraju i za granicą.

 

Fiesta Latynoamerykańska!

Prowadzenie: mgr Aleksandra Cach, mgr Jacek Bednarczuk, mgr Martyna Sońta

 

„23 stycznia 2015 roku studenci uczestniczący w realizowanym w SJO projekcie „Santander Universidades” wzięli udział w spotkaniu karnawałowym zorganizowanym w Klubie Pracowniczym Politechniki Wrocławskiej. Celem fiesty było promowanie języka hiszpańskiego oraz wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych. Odwiedzili nas również Hiszpanie studiujący na Politechnice Wrocławskiej. W piątkowej fieście wzięli udział honorowi goście: Doradca Prorektora Politechniki Wrocławskiej ds. Rozwoju w zakresie Współpracy z Zagranicą dr inż. Andrzej Moczko, Dyrektor Studium Języków Obcych doc. dr Irina Modrzycka, Kierownik Studium Języka Polskiego mgr Dorota Kozieja- Ruta, dr Aleksandra Krauze-Majtyka oraz Kierownik Zespołu Języków Romańskich i Słowiańskich mgr Teresa Trochimczuk.

 

To karnawałowe spotkanie było niepowtarzalną okazją dla naszych studentów, aby pokazać swoje umiejętności językowe poza salą lekcyjną. W programie imprezy znalazły się różne konkursy językowe oraz quiz wiedzy o Polsce (dla hiszpańskich studentów) i Hiszpanii (dla polskich studentów). Całość zakończył krótki koncert w wykonaniu studentów, którzy wykazali się umiejętnością gry na saksofonie i gitarze.

 

Wieczór zakończył się poczęstunkiem, w czasie którego serwowano specjały kuchni hiszpańskiej i polskiej.

Fiestę zorganizowali lektorzy języka hiszpańskiego SJO: mgr Jacek Bednarczuk, mgr Aleksandra Cach oraz mgr Martyna Sońta przy dużej pomocy i zaangażowaniu studentów z projektu Santander Universidades”.

 

mgr Aleksandra Cach

 

 

pokaz slajdów 
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty