Strona główna | Struktura organizacyjna | Zespół języków romańskich i słowiańskich | Działalność Zespołu Języków Romańskich i Słowiańskich | Działalność Zespołu w roku 2014/15 | XV Konferencja naukowo-dydaktyczna SJO PWr – 24-25 września 2015 r. – „Kształcenie wielojęzyczne, interkulturowe i integrujące w szkole wyższej”
 

W trakcie Konferencji wysłuchaliśmy trzydziestu trzech wystąpień podczas czterech sesji plenarnych i trzech sekcji językowych.
Z Zespołu Języków Romańskich i Słowiańskich swoje wykłady zaprezentowały trzy osoby:


  • mgr Aleksandra Cach – „Kształcenie interkulturowe w ramach projektu Santander Universidades w Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej”  • doc. dr Romualda Kuźmińska – „O wielojęzyczności studentów Politechniki Wrocławskiej i ich opinii na temat transferu międzyjęzykowego”  •  mgr Ewa Poterałowicz – „Poszukiwanie francuskiego charme’u i oryginalności w tekstach technicznych” 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty