Menu
 
 
 
 
Strona główna | Doradztwo językowe | FAQ
 

1.    W jaki sposób mogę skorzystać z programu Doradztwo językowe?

W celu skorzystania z naszego programu prosimy o wykonanie testu poziomującego oraz o wypełnienie formularza online na stronie SJO. Doradca językowy skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia przebiegu dalszej współpracy i wskaże, jak można sprawnie udoskonalić umiejętności językowe, aby zrealizować obowiązkowy lektorat z języka obcego.

2.    Czy mogę zgłosić się do programu w dowolnym momencie?

Program adresowany jest szczególnie do studentów I i II roku studiów I stopnia, którzy muszą zrealizować obowiązkowy lektorat z języka obcego przynajmniej na poziomie B2.2. W celu zaplanowania efektywnej pracy własnej należy wykonać test oraz zgłosić się do programu odpowiednio wcześnie, tak aby mieć wystarczającą ilość czasu na zrealizowanie wyznaczonych celów językowych. Proponujemy wykonać test i wypełnić formularz zgłoszeniowy jeszcze przed rozpoczęciem semestru, najlepiej rok lub pół roku przed planowanym lektoratem w SJO.

3.    Czy mogę zgłosić się do programu, jednocześnie realizując obowiązkowy lektorat?

Celem programu jest przygotowanie się do realizacji lektoratu, co zakłada intensywną pracę własną. Przy obowiązkowym uczęszczaniu na zajęcia dwa razy w tygodniu, dodatkowe obciążenie związane z realizacją wyznaczonych celów w ramach programu może okazać się mało efektywne. W celu wyjaśnienia bieżących problemów językowych, wynikających z realizacji lektoratu, studenci uczęszczający na zajęcia mają prawo do korzystania z konsultacji z lektorem prowadzącym kurs.

4.    Czy mogę zgłosić się do doradcy językowego w celu wyjaśnienia problemów językowych po odbyciu obowiązkowego lektoratu?

Program Doradztwo językowe nie ma na celu prowadzenia konsultacji językowych, a wspieranie pracy własnej studenta w doskonaleniu umiejętności językowych pozwalających na zrealizowanie obowiązkowego lektoratu.

Studium Języków Obcych dodatkowo oferuje różnorodne i ciekawe formy rozwijania umiejętności językowych:

  • kursy certyfikatowe
  • kursy dokształcające
  • warsztaty językowe i interkulturowe
  • Wirtualne Środowisko Nauki
  • Turniej Językowy
  • Juwenalia Językowe


Bieżące informacje znajdują się na stronie internetowej SJO oraz na FB. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

5.    Czy dostanę punkty ECTS po wzięciu udziału  w programie?

Studenci biorący udział w programie nie otrzymują żadnych punktów ECTS. Program jest nieobowiązkowy i dobrowolny, a jego celem jest wspieranie pracy własnej studentów przygotowujących się do realizacji obowiązkowego lektoratu.

6.    W jaki sposób i w jakim terminie mogę skontaktować się z doradcą językowym?

Po wykonaniu testu poziomującego oraz wypełnieniu kwestionariusza online na stronie SJO prosimy czekać na kontakt doradcy językowego w celu wyznaczenia dogodnego terminu spotkania. Przewidziane są maksymalnie trzy spotkania z doradcą w semestrze. Nazwiska poszczególnych doradców wraz z adresami e-mail znajdują się na stronie SJO w zakładce SENS.

7.    Gdzie się odbywają i jak długo trwają spotkania z doradcami językowymi?

W ramach programu oferujemy indywidualne spotkania z doradcami w budynku H4. Szczegółowych informacji udzieli doradca językowy w odpowiedzi na zgłoszenie do programu. Jedno spotkanie trwa do 45 min.

8.    Czy mogę porozmawiać z doradcą językowym, jeśli nie jestem pewien, czy chcę wziąć udział w programie?

Zachęcamy do kontaktu e-mailowego bezpośrednio z doradcami językowymi, nawet jeśli nie planujesz wzięcia udziału w programie. Czasami wystarczy jedno spotkanie w celu wyjaśnienia wątpliwości, na przykład związanych z zapisaniem się do grupy na odpowiednim poziomie. Doradca podpowie i zasugeruje optymalne w danej sytuacji rozwiązanie.

9.    W ilu spotkaniach muszę uczestniczyć, jeśli zdecyduję się na udział w programie?

W ramach programu przewidziane są maksymalnie trzy spotkania z doradcą językowym w semestrze. Po przeanalizowaniu kwestionariusza zgłoszeniowego oraz wyniku testu poziomującego doradca na pierwszym spotkaniu zaproponuje przebieg dalszej współpracy. Nie ma wyznaczonej obowiązkowej liczby spotkań z doradcą.

10.    W jakim czasie otrzymam odpowiedź na mailowe zgłoszenie do programu?

Doradca językowy skontaktuje się z Tobą w ciągu 10 dni.

11.    Czy mogę kontaktować się z doradcą tylko mailowo w celu wyjaśnienia wątpliwości językowych?

Program zakłada wspieranie pracy własnej studenta, który realizuje wspólnie przeanalizowane oraz ustalone na pierwszym spotkaniu cele. Doradcy nie mają możliwości rozwiązywania wszystkich problemów językowych studenta drogą mailową. Student powinien próbować rozwiązywać problemy językowe samodzielnie, korzystając ze wskazówek udzielonych przez doradcę. Weryfikacja celów oraz metod pracy może nastąpić podczas kolejnego umówionego spotkania.

12.    Czy podczas trwania programu mogę kontaktować się z różnymi doradcami w różnych kwestiach językowych?

W ramach programu nie ma możliwości jednoczesnej współpracy z kilkoma doradcami tego samego języka obcego. Współpraca z jednym doradcą umożliwi realizowanie wyznaczonych celów językowych oraz w dużym stopniu usprawni pracę.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty