Menu
 
 
 
 
Strona główna | Doradztwo językowe | Doradztwo językowe | Co to jest doradztwo językowe?
 

CO TO JEST DORADZTWO JĘZYKOWE?

 

Doradztwo językowe jest to nieobowiązkowy, dobrowolny i nieodpłatny program pomocy językowej adresowany głównie do studentów I i II roku studiów I stopnia.

Projekt ten zakłada samodzielną naukę studenta pod kierunkiem wykładowcy Studium Języków Obcych w celu poszerzenia umiejętności językowych umożliwiających podjęcie nauki na obowiązkowych lektoratach w cyklu studiów na poziomie B2, B1 lub A2, w zależności od potrzeby.

W ramach doradztwa student ma możliwość dokonania wyboru odpowiedniej formy samokształcenia (np. na bazie podręczników, materiałów autorskich SJO dostępnych na stronie internetowej, kursów e-learningowych).

Nauka powinna trwać optymalnie jeden rok przed realizacją obowiązkowego lektoratu.

Uwaga!!! Doradztwo językowe nie jest typową lekcją, nie gwarantuje miejsca w grupie językowej bez zapisu, nie zwalnia z uczestnictwa w obowiązkowych lektoratach w ramach programu studiów.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty