Strona główna | Projekty | Deutsch ist ein Plus | Program kursu A1+
 

                                                                                                                

KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE A1+

DLA STUDENTÓW INFORMATYKI
KOD GRUPY: L00-63a

 

 • Cel:
  przygotowanie językowe studentów do pracy w branży informatycznej.
 • Zakładane efekty kształcenia:
  - zapoznanie z podstawowymi treściami i środkami językowymi w zakresie tematów z życia zawodowego oraz podstawowymi  treściami interkulturowymi,
  - wykształcenie w podstawowym zakresie działań językowych:
  a) rozumienia mowy (krótkich wypowiedzi, poleceń, komunikatów, pytań oraz informacji dotyczących osób, terminów, zdarzeń itp.),
  b) języka pisanego (rozumienie prostych tekstów dot. życia zawodowego np. wiadomości email lub SMS, prostych formularzy),
  c) mówienia (porozumiewanie się na odpowiednim poziomie w codziennych sytuacjach zawodowych, np. przywitanie, pożegnanie, przedstawianie się, wyrażenie prośby i podziękowania, umawianie się na spotkanie, ustalanie terminów, zamawianie),
  d) pisania (pisanie prostymi zdaniami np. wiadomości email lub SMS, opisywanie czynności oraz wypełnienie prostych formularzy (dane osobowe), sporządzenie prostej notatki lub listy potrzeb, terminarza dnia, napisanie krótkiej wiadomości),
  - uświadomienie potrzeby samodzielnej pracy i przygotowanie studenta do dalszej nauki języka niemieckiego.

 • Prowadzenie kursu: wykładowcy Zespołu Języka Niemieckiego Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej
 • Wymagania wstępne dla uczestników: brak wymagań wstępnych
 • Forma nauczania (tradycyjna / zdalna): tradycyjna + zdalna
 • Forma przedmiotu: ćwiczenia
 • Liczba godzin: 60
 • Forma zaliczenia: test zaliczeniowy
 • Literatura podstawowa: Podręcznik do nauki języka niemieckiego specjalistycznego – Unternehmen Deutsch – Grundkurs Kap. 1-5.
 • Literatura uzupełniająca: materiały: teksty i ćwiczenia leksykalno-gramatyczne dot. życia zawodowego zebrane w Wirtualnym Środowisku Nauki, materiały własne lektorów.
 • Warunki zaliczenia: uczestnictwo w zajęciach oraz test końcowy
 • Krótki opis zawartości całego przedmiotu:

Podczas kursu studenci poznają podstawowe słownictwo i podstawowe struktury gramatyczne w zakresie tematów życia zawodowego (nazywania osób, miejsc, czynności, relacji międzyludzkich, zainteresowań, wyrażania podstawowej charakterystyki, usytuowania czynności i wydarzeń w czasie) oraz zdobywają podstawową wiedzę na temat zachowań  socjokulturowych.

 


Zawartość tematyczna:

Liczba godzin

 

1. Organizacja kursu. Podstawowe dane osobowe.

 

2. Przedstawianie się, role w zespole, lista uczestników wyjazdu służbowego, wyjazdu szkoleniowego. Poznawanie nowych kolegów.

 

3. Wizytówki, numery telefonów, dokumenty, rozmowy telefoniczne (prośba o wyjaśnienie, niezrozumienia).

 

4. Służbowe spotkania, odwiedziny w firmie, umawianie terminów.

 

5. Obsługa systemu Windows i programów komputerowych.

 

6. Korespondencja służbowa. Maile, chaty.

 

7. Zamawianie artykułów przez telefon i w formie pisemnej, rezerwacja samochodu, biletu. Poszukiwanie korzystnej oferty. Wypełnianie prostych formularzy.

 

8. Opis drogi, pytanie o drogę, obiekty w mieście.

 

9. Podróż służbowa, serwis na dworcu i lotnisku, rozmowy w hotelu. Czytanie informacji.

 

10. Spędzanie czasu wolnego, hobby, zainteresowania –dialogi, krótkie rozmowy.

 

12. Utrwalenie  i podsumowanie materiału.

 

13. Test końcowy.

 

 

 

2

 

6

 

 

8

 

 

6

 

6

 

6

 

6

 

 

4

 

6

 

6

 

2

 

2

 

MATERIAŁ GRAMATYCZNY

Czasownik: czas teraźniejszy (czasowniki regularne, nieregularne, posiłkowe, rozdzielnie

złożone, nierozdzielnie złożone, modalne, zwrotne), czas przeszły Präteritum czasowników

haben i sein, tryb rozkazujący

Rzeczownik: odmiana przez przypadki i liczby

Przeczenia

Zaimek: osobowy, nieosobowy, wskazujący, dzierżawczy, zwrotny

Przyimek: w wyrażeniach i zwrotach związanych z tematyką

Liczebnik: główny i porządkowy

Zdania: oznajmujące (szyk prosty i przestawny) i pytające

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty