Strona główna | Do kogo z jaką sprawą? | Procedura
 
Procedura wydawania zaświadczeń o ukończonym lektoracie w SJO PWr.
  1. Zaświadczenie o ukończonym lektoracie wydaje się studentom i absolwentom PWr na podstawie pisemnego zgłoszenia złożonego w Dziale technicznym SJO (budynek H4, pokój 406) lub wysłanego mailowo na adres zaswiadczenia.sjo@pwr.edu.pl 
  2. Zaświadczenia dla słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców  wydaje się w Sekretariacie SJPC (budynek H4, pokój 505).
  3. W celu uzyskania zaświadczenia należy podać w zgłoszeniu następujące informacje:  imię i nazwisko, numer indeksu, wydział, nazwę języka obcego i poziom zaawansowania językowego ukończonego lektoratu, rok akademicki i semestr ukończenia lektoratu, wersję językową zaświadczenia (język polski lub język angielski) oraz zwrotny adres mailowy.
  4. Zaświadczenie wydaje się nie później niż w okresie 5 lat od ukończenia lektoratu.
  5. Do wydanego zaświadczenia załącza się kartę przedmiotu (w tym samym języku co zaświadczenie) z efektami kształcenia, celami, programem nauczania, literaturą, liczbą godzin CNPS, ZZU oraz liczbą punktów ECTS.
  6. Zaświadczenie można odebrać po upływie dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia.­


Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-23 14:03
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty