Strona główna | Projekty | Program rozwoju kompetencji, realizowany przez Wydział Chemiczny
 

Sprawozdanie z prac w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji studentów Wydziału Chemicznego w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy” w semestrze zimowym roku akademickiego 2016-2017


W ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji studentów Wydziału Chemicznego w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2016-2017 zrealizowane zostały następujące rodzaje kursów językowych:

  1. Kurs z języka angielskiego technicznego na poziomie B2 przygotowujący uczestników do egzaminu Mondiale. Kurs trwa 52 godziny.
  2. Konwersacyjny kurs z języka angielskiego specjalistycznego w środowisku pracy na poziomie B1/B2 . Kurs trwa 24 godziny.
  3. Konwersacyjny kurs z języka angielskiego specjalistycznego o charakterze akademickim na poziomie C1. Kurs trwa 12 godzin.

W semestrze zimowym powstało 9 grup – po 3 z każdego rodzaju kursów. Uczestniczyło w nich w sumie 90 studentów Wydziału Chemicznego. Do prowadzenia kursów językowych została zaangażowana wykwalifikowana kadra z Zespołu języka angielskiego SJO PWr.


Dziękujemy wszystkim Prowadzącym – p. Magdalenie Kondro, Izabeli Koszutskiej, Joannie Leszkiewicz, Dorocie Pytel, Alicji Mazurkiewicz, Aleksandrze Więckowskiej i Aleksandrowi Brzózce,  za trud przygotowania programów oraz prowadzenie tych, jakże wymagających, kursów specjalistycznych w języku angielskim.


14 stycznia 2017r. odbyła się część pisemna egzaminu Mondiale, natomiast 21 stycznia 2017r. odbył się egzamin ustny. Stroną organizacyjną z ramienia SJO zajmowała się p. Joanna  Leszkiewicz – pełnomocnik ds. certyfikacji. Do egzaminu przystąpiło 30  studentów. Dzięki doskonałemu przygotowaniu kursantów przez naszych Prowadzących, większość studentów uzyskała wyniki na poziomie C1.


Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które poświęciły swój czas w soboty, aby nadzorować egzaminy Mondiale: p. Beacie Czachorowskiej, Izabeli Koszutskiej, Agnieszce Krzos, Joannie Leszkiewicz, Agnieszce Mędreckiej-Kondak, Aleksandrowi Brzózce oraz Piotrowi Reizerowi.


Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Dyrekcji SJO za udostępnienie infrastruktury, dzięki której kursy mogły odbywać się w odpowiednich warunkach dydaktycznych.


Za pośrednictwem wydziałowego Kierownika Projektu - p. Magdaleny Furmanek otrzymaliśmy od studentów bardzo pozytywne komentarze na temat naszych kursów, co świadczy o ich wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. 

 
Sprawozdanie sporządziła Adriana Wojcieszyn.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty