Strona główna | Projekty | Senior
 

Projekt „Senior” - kontynuacja

 

Cele

Celem projektu od początku jest pro-edukacyjna aktywizacja środowiska seniorów naszej Uczelni, zwłaszcza w zakresie nauki języka obcego (zgodnie z zapotrzebowaniem - głównie języka angielskiego), jak również poszerzenia wiedzy o kulturze Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz innych krajów.

Swoimi działaniami chcemy wpisywać się w proces kształcenia ustawicznego, ale także odpowiadać na szerzej rozumiane potrzeby naszych seniorów, zwłaszcza w zakresie aktywizacji i przeciwdziałania wykluczeniom.

 

Program

Program obejmuje organizowanie planowanych prelekcji i spotkań tematycznych w różnym zakresie. Jednak jego trzonem i główną ideą jest regularny i kompleksowy kurs języka obcego (angielskiego).

Program kursu został dostosowany do potrzeb i możliwości seniorów tak, aby mógł przynieść jego uczestnikom jak najwięcej korzyści językowych, jak również przyjemności.

 Zajęcia zostały wzbogacone o elementy kultury, wspólne śpiewanie piosenek, „podróże” do ciekawych miejsc.

 

Realizacja

Projekt „Senior” od początku jest realizowany w jednej, tej samej grupie kursantów.

Zajęcia  prowadzone są wolontaryjnie przez tych samych wykładowców, w tym autorkę projektu. Grupa, prowadzona już 5 semestr, zdążyła się zżyć, a nawet zaprzyjaźnić.

Z oczywistych powodów, jak przewidziano w projekcie, jest to grupa mieszana pod względem poziomu i umiejętności językowych uczestników.

Między innymi dlatego, ale nie tylko, pomysłodawca projektu pomyślał każdą lekcję prowadzoną w jednej grupie przez dwóch lektorów jednocześnie.

Taka forma zajęć umożliwia dostosowanie nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości kursantów dając im szansę na lepsze przyswojenie, poszerzenie i utrwalenie umiejętności językowych. Wartością dodaną jest większe poczucie wspólnoty grupy oraz bezpieczeństwa jej uczestników w procesie przyswajania języka obcego, a co za tym idzie – wiary we własny sukces. Ma to duże znaczenie w przypadku, dość wymagającej przecież, grupy seniorów-pracowników wyższej uczelni. Jest ważne dla mniej zaawansowanych kursantów, a w tej konkretnej grupie było szczególnie istotne dla tych, którzy zaczynali naukę języka angielskiego od początku i musieli szybko nadrabiać zaległości.

Piąty już semestr prowadzonych zajęć i uzyskiwane efekty, naprawdę dobre, w pełni potwierdzają zasadność tego rozwiązania.

W przeprowadzonych ankietach, kursanci entuzjastycznie wypowiadali się o prowadzonych zajęciach podkreślając dobre rezultaty nauki i miłą atmosferę zajęć. Pisali, że dużo się nauczyli jednocześnie z przyjemnością spędzając wspólnie czas. Dziękowali za „ciekawe, motywujące” zajęcia, za to, że „wreszcie zaczynają mówić”, a nawet za „możliwość poznania ciekawych ludzi” i „prosili o jeszcze”, o kontynuację.

Lektorom, prowadzącym ten kurs w grupie senioralnej, szczególną satysfakcję sprawia fakt, że zarówno osoby już trochę zaawansowane, jak i początkujące, które znalazły się w jednej grupie, mogą czerpać dla siebie korzyści, przyswajać nowe i utrwalać już nabyte umiejętności, jednocześnie dobrze się razem bawiąc. Cieszą widoczne efekty – gdy nasi kursanci, na początku bezradni, w miarę postępu nauki języka stają się coraz bardziej sprawni w komunikowaniu się.

Również istotną wartością jest widoczna konsolidacja i solidarność grupy, której członkowie, znający własne ograniczenia i możliwości, pomagają sobie nawzajem w razie potrzeby.

Pod kierunkiem lektorów, mocniejsi językowo kursanci chętnie i efektywnie służą pomocą trochę słabszym, mniej zaawansowanym kolegom.

 

Terminy dotychczasowej realizacji

Semestr letni 2014/2015

Semestr zimowy 2015/2016

Semestr letni 2015/2016

Semestr zimowy 2016/2017

Semestr letni 2016/2017

Semestr zimowy 2017/2018 – w kontynuacji

 

Zajęcia od początku są całkowicie nieodpłatne dla uczestników kursu i nie są finansowane przez Uczelnię. Lektorat, prowadzony wolontaryjnie, ochotniczo i nieodpłatnie, przez dwie lektorki, realizowany jest w trybie:

1 spotkanie 2godzinne w tygodniu.

 

Perspektywy

Planowane jest rozszerzenie oferty projektu „Senior” nie tylko o nowe kursy językowe, ale także o inne warsztaty oraz pro-edukacyjne działania, w tym zapobiegające wykluczeniom, dedykowane seniorom naszej Uczelni.

Obecnie trwają prace nad projektem nowej oferty.

 

Sprawozdanie opracowała dr Maria Zwiefka - autorka projektu.Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-13 12:31
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty