Menu
 
 
 
Strona główna | System nauczania | Opis systemu kształcenia językowego | I i II stopień studiów
 

Od 01.10.2012 na Politechnice Wrocławskiej obowiązuje nowy system kształcenia, który powstał w oparciu o znowelizowaną ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Krajowe Ramy Kwalifikacji.

Studium Języków Obcych prowadzi kusy na studiach niestacjonarnych zgodnie z programem kształcenia i planem studiów w Politechnice Wrocławskiej.


Program studiów niestacjonarnych odpowiada programowi studiów stacjonarnych, tzn. zawiera takie same wymogi programowe oraz identyczne wymagania w zakresie punktów ECTS i liczby godzin CNPS, zakłada takie same efekty kształcenia, różni się natomiast liczbą godzin ZZU.  Zgodnie z wymogami KRK liczba godzin ZZU dla studiów niestacjonarnych nie powinna być mniejsza od 60% liczby godzin ZZU dla studiów stacjonarnych.


W SJO Politechniki Wrocławskiej studenci studiów niestacjonarnych I stopnia mogą realizować naukę jednego języka obcego na poziomie B2 w wymiarze od 72 do 120 godzin w zależności od decyzji Rad Wydziałów.
Studenci II stopnia mają obowiązek realizacji dwóch kursów języka obcego: na poziomie B2+ - język kontynuowany z I stopnia studiów oraz drugiego języka obcego na poziomie A1 lub A2.


W związku ze  zmniejszoną liczbą  godzin ZZU na studiach niestacjonarnych, studenci  w celu lepszego przyswojenia materiału,  będą mieli  dodatkowe wsparcie   w postaci Wirtualnego Środowiska Nauki SJO, co powoduje  zintensyfikowanie kontaktu z językiem i zwiększenie efektywności kursu oraz daje możliwość zindywidualizowania tempa pracy.

 

 

I semestr nauki języka

 

II semestr  nauki języka

I stopień

 

B2.1

B2.2

II stopień

 

B2+ / A1

B2+/A1

 

Wszelkich informacji na temat studiów niestacjonarnych udziela:
Zastępca dyrektora ds. studiów niestacjonarnych i doktoranckich mgr Marta Hamryszak-Sierpowska, mail: marta.hamryszak-sierpowska@pwr.edu.pl  tel. 71-320-38-55, pokój 104.

Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-02 12:44
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty