Menu
 
 
 
Strona główna | Kursy certyfikatowe | kurs DELE
 

CZYM JEST DELE?

Diploma de Español como Lengua Extranjera (Dyplom z Hiszpańskiego jako Języka Obcego) jest jedynym oficjalnym egzaminem z języka hiszpańskiego uznawanym międzynarodowo. Organizowany przez Instytut Cervantesa i sygnowany przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu w Hiszpanii, certyfikat DELE cieszy się międzynarodową renomą nie tylko pośród instytucji edukacyjnych, ale również w świecie zawodowym. Jest oficjalną gwarancją osiągnięcia określonych kompetencji językowych. Certyfikat DELE jest ważny bezterminowo.

KIEDY I GDZIE ODBYWA SIĘ EGZAMIN?

Egzamin DELE organizowany jest kilka razy w roku w licencjonowych ośrodkach egzaminacyjnych. We Wrocławiu, egzamin organizuje Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego. Sesje egzaminacyjne mają miejsce w listopadzie i w maju.

Z CZEGO SIĘ SKŁADA I JAK PRZEBIEGA EGZAMIN?

Egzamin DELE B2 składa się z 5 części:  

  • Czytanie ze zrozumieniem (60 minut)
  • Wypowiedź pisemna (60 minut)
    - list oraz wypracowanie, każdy z tekstów powinien mieścić się w 150-200 słowach.
  • Gramatyka i słownictwo (60 minut)
  • Rozumienie ze słuchu (30 minut)
  • Wypowiedź ustna (10 – 15 minut)
    - rozmowa z egzaminatorem.

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty