Menu
 
 
 
 
Strona główna | Zapisy - semestr zimowy 2017/18 | Zapisy na kursy spoza planu studiów
 

ZAPISY NA KURSY SPOZA PLANU STUDIÓW

 

Studenci mogą realizować lektoraty spoza planu studiów tylko na podstawie

pisemnej zgody Dziekana, w ramach wolnych miejsc w grupie.

 

Zapisy administracyjne: w dniu 02.10. 2017 w godz. 09.00-14.00 w H4 p.105 po okazaniu zgody Dziekana. Radzimy uzyskać w/w zgodę przed 30.09.17.

 

Każdy student może zapisać się na dowolnie wybrany lektorat niezależnie od stopnia studiów, języka, liczby godzin, punktów ECTS. Studenta zapisanego w ramach lektoratu spoza planu studiów obowiązują te same warunki zaliczenia co pozostałych studentów.

 

Ocena z tego typu zapisu nie wlicza się do średniej ocen.

 

Przypominamy, że zgodnie w Regulaminem Studiów Wyższych PWr. lektoraty realizowane poza programem studiów nie mogą być potem uznane jako obowiązkowe w ramach planu studiów.

 

W przypadku niezaliczenia lektoratu spoza planu studiów należy go zrealizować ponownie. W ramach  kursu powtórkowy można wybrać dowolny lektorat (np. inny język, poziom). Kurs powtórkowy jest płatny. Należna kwota jest naliczana w Edukacji CL.

 

Zalecamy szczególną rozwagę przy wyborze lektoratu spoza planu studiów studentom ostatniego semestru. W przypadku niezaliczenia go będziecie musieli powtórzyć lektorat w kolejnym semestrze, co oznacza przesunięcie terminu obrony pracy inżynierskiej, licencjackiej lub magisterskiej.

 

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty