Menu
 
 
 
 
Strona główna | Zapisy - semestr zimowy 2017/18 | Na co zwrócić szczególną uwagę
 

Na co warto zwrócić szczególną uwagę?!

PRZED ZAPISAMI

ROZWIĄZANIE

Zablokowane konto w Edukacji CL przed zapisami

TYLKO w dziekanacie mogą rozwiązać ten problem. Wyjaśnij swoją sytuację PRZED zapisami.

Nie wiem, jaki lektorat mam wybrać.

Zrób test poziomujący. Wynik wskaże Ci poziom lektoratu, który powinieneś wybrać. W przypadku dalszych wątpliwości skontaktuj się z odpowiednim kierownikiem zespołu, doradcą językowym lub z-cą dyrektora ds. dydaktyki

Mam odległy termin zapisów.

Kolejka zapisowa jest ustalana przez Wydział oraz Dział Nauczania. SJO nie ma żadnych możliwości zmiany terminu zapisu. Można w tej sprawie złożyć podanie u p. B. Cop-Kowalskiej podając ważny powód.

Realizowałem lektorat z danego języka obcego na I stopniu. Czy mogę go przepisać na II stopniu studiów?

Nie. Nie uznaje się na II stopniu studiów lektoratów realizowanych na I stopniu.

Realizowałem lektorat spoza planu studiów. Czy mogę go uznać jako obowiązkowy i zaliczyć do dorobku naukowego.

Nie. Lektorat zrealizowany spoza planu studiów nie może być, zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych PWr, uznany jako obowiązkowy.

W CZASIE ZAPISÓW I KOREKT

 

Jeżeli pojawi Ci się komunikat: Zapis do grupy zajęciowej L00-... nie jest możliwy, ponieważ wskazana grupa pozwala zrealizować kurs JZL..., który wykracza poza plan studiów. Zapis do grupy zajęciowej wymaga specjalnej restrykcji dopuszczającej. Jeżeli posiadasz pozwolenie na realizacje kursu we wskazanej grupie zajęciowej, to skontaktuj się z dziekanatem lub
administratorem zapisów, w celu uzupełnienia brakującej restrykcji.

Wybierasz prawdopodobnie lektorat, który nie jest przewidziany w planie studiów. Poszukaj odpowiedniego lektoratu ( informacje są na stronie SJO; należy je przeczytać przez zapisami). W przypadku dalszych wątpliwości skontaktuj się z dziekanatem lub SJO, tel. 320 21 58.

Jeżeli pojawi Ci się komunikat: Zapis na kurs JZL.... do grupy zajęciowej L00-... nie jest możliwy, ponieważ zostałby przekroczony limit punktów dla bloku kursów JZL...BK

Zrealizowałeś już lektorat/y za określoną liczbę punktów ECTS z danego bloku kursów, czyli za 1, 2 lub 3 ECTS.  Wybierz drugi lektorat za odpowiednią liczbę punktów ECTS. Na I stopniu realizujesz lektorat za 2 i 3 ECTS; na II stopniu za 1 i 2 ECTS. W przypadku dalszych wątpliwości skontaktuj się z dziekanatem lub SJO, tel. 320 21 58.

Zapisywanie innej osoby na lektorat/y

Nigdy nie podawaj swoich danych do Edukacji CL innej osobie. Masz obowiązek zapisać się samodzielnie i sprawdzić konto w Edukacji po zapisach. Nie są przyjmowane przy chęci wypisu z lektoratu argumenty o pomyłce innej osoby.

Zapisywanie się do kilku grup

W jednym semestrze możesz zapisać się do dwóch grup z różnych języków. Jeżeli zapiszesz się do dwóch grup tego samego języka, będziesz administracyjnie wypisany po zapisach z grupy o niższym poziomie.

Zapisywanie się drugi i kolejny raz na ten sam lektorat

Nie możesz realizować tego samego języka obcego na tym samym poziomie zaawansowania. Po zaliczeniu lektoratu z danego języka musisz zapisać się na wyższy poziom. Jeżeli zrealizujesz dwa i więcej razy ten sam lektorat, nie będzie on uznany w Twoim dorobku studiów. Ta zasada nie dotyczy zapisów spoza planu studiów.

Zaliczyłem tylko jeden lektorat na I lub II stopniu studiów. Czy mogę podejść do obrony pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej?

Absolutnie nie ma takiej możliwości! Zgodnie z planem studiów każdy student musi zrealizować dwa lektoraty na I stopniu studiów ( 60 godzin i 60 godzin) oraz dwa na II stopniu ( 15 godzin i 45 godzin)

Brak miejsca w grupie

W czasie zapisów są tworzone na bieżąco grupy brakujących poziomów. Poczekaj też na korekty. Jeżeli nadal nie możesz znaleźć dla siebie miejsca w grupie, skontaktuj się z lektorem odpowiadającej Ci grupy.

Lektorat powtórkowy

Jeżeli musisz powtórzyć lektorat, zapisz się w czasie zapisów ogólnouczelnianych do wybranej grupy. Nie musi to by ten sam język i poziom. Zapłać w obowiązującym terminie za kurs powtórkowy; kwota będzie naliczona na Twoim koncie w Edukacji CL.

WYPIS Z LEKTORATU

 

Jestem chory i chcę się wypisać z lektoratu

Możesz wypisać się z lektoratu na podstawie długotrwających zwolnień lekarskich. Należy złożyć podanie wraz z kopią zwolnień (oryginału do wglądu) w p. 105 lub 104 najpóźniej do końca semestru. Wypis jest dokonywany tylko w SJO, nie na wydziale.

Pomyliłem się w zapisywaniu się do grupy

Masz czas do końca korekty zapisów na poprawę błędu. Po tym terminie nie będzie możliwości wypisu, również administracyjnego. Wydział nie zapisuje i nie wypisuje z lektoratów.

Mam za niskie umiejętności językowe i chcę się wypisać z grupy

Jeżeli nie wiesz, na jakim jesteś poziomie zaawansowania językowego, zrób test poziomujący ze strony SJO (m.in. zakładka SENS, studia stacjonarne). Po korekcie zapisów nie ma możliwości wypisania się z wybranej grupy z w/w powodu. Wydział nie zapisuje i nie wypisuje z lektoratów.

Znalazłem pracę i chcę się wypisać z lektoratu

Po korekcie zapisów nie będzie możliwości wypisu z w/w powodu. Jesteś studentem i masz obowiązek realizować plan studiów. Wydział nie zapisuje i nie wypisuje z lektoratów.

 

 Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-09 12:02
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty