Menu
 
 
 
 
Strona główna | Zapisy - semestr zimowy 2017/18 | Realizacja lektoratu z tego samego języka
 

UWAGA! WAŻNE! Dotyczy realizacji lektoratów z tego samego języka obcego!


Przypominamy:

  • realizacja kolejnego lektoratu z danego języka obcego musi się odbyć na wyższym poziomie niż poprzednia. Dotyczy to nie tylko lektoratów realizowanych na tym samym stopniu studiów, ale również na następnym.
    Przykład: jeżeli zrealizowałeś język hiszpański poziom A1 na I stopniu i chcesz uczyć się nadal tego samego języka na II stopniu, musisz wybrać poziom wyższy, czyli w tym wypadku A2 lub inny język obcy.
    Jeżeli zrealizujesz dwa razy ten sam lektorat, nie będzie on zaliczony do Twojego dorobku naukowego i będziesz zmuszony do uczestnictwa w innym lektoracie!!!
  • Nie możesz realizować w jednym semestrze dwóch lektoratów tego samego języka. Po korekcie zapisów, w poniedziałek 02.10.17 rano, studenci zapisani na 2 lektoraty z tego samego języka będą administracyjnie wypisywani z jednego z nich.
  • Na osiągnięcie wymaganego poziomu B2 (lub C1) student ma 120 godzin podzielonych na dwa semestry (B2.1 i B2.2 lub C1.1 i C1.2). W przypadku osiągnięcia wymaganego poziomu w ciągu 60 godzin i uzyskania 3 punktów ECTS student może wybrać z oferty SJO 60-godzinny lektorat innego dowolnego języka na poziomie adekwatnym do jego potrzeb zawodowych za 2 punkty ECTS. W przypadku programu studiów pierwszego stopnia prowadzonych w języku angielskim student jest zobowiązany do realizacji 120-godzinnego lektoratu na poziomie C (tzn. C1.1 i C1.2) z języka obcego, w którym prowadzony jest dany program studiów lub za zgodą Rady Wydziału może realizować 120-godzinny lektorat dowolnego, innego języka obcego na dowolnym poziomie (np. dla cudzoziemców  "język polski jako obcy" na poziomie A1).
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty