Strona główna | Projekty | Deutsch ist ein Plus | Informacje | Podsumowanie semestru zimowego 2016/17
 
W ramach projektu „Deutsch ist ein Plus” w zajęciach języka niemieckiego na poziomie A1+ i A2 w semestrze zimowym uczestniczyło w sumie 32 studentów ( w każdej grupie 16 uczestników).
Podczas zajęć  zostały osiągnięte zakładane cele i został zrealizowany zaplanowany program.
W grupie na poziomie A1+ podczas zajęć studenci poznali podstawowe słownictwo i podstawowe struktury gramatyczne w zakresie tematów życia codziennego i zawodowego (nazywania osób, miejsc, czynności, relacji międzyludzkich, zainteresowań, wyrażania podstawowej charakterystyki, usytuowania czynności i wydarzeń w czasie) oraz zdobyli podstawową wiedzę na temat zachowań socjokulturowych.
W grupie na poziomie A2 podczas kursu studenci rozwinęli podstawowe słownictwo i podstawowe struktury gramatyczne w zakresie tematów życia zawodowego (opis zawodów, urządzeń, systemów, miejsc, relacji międzyludzkich, wyrażania krótkiej charakterystyki, usytuowania czynności i wydarzeń w czasie) oraz rozszerzyli kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się.
Wszyscy studenci kontynuują naukę w semestrze letnim 2016/17.
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty