Strona główna | Projekty | Podziel się swoją kulturą, podziel się swoim językiem | Trzecie spotkanie studentów i obcokrajowców
 

Trzecie spotkanie studentów i obcokrajowców
 

W dniu 16.03. odbyło się kolejne, już trzecie spotkanie studentów PWr w ramach projektu

pt: „Podziel się swoją kulturą, podziel się swoim językiem”. Spotkanie rozpoczęliśmy od przedstawienia harmonogramu prac na semestr letni – planujemy spotkanie w tandemach językowych na koniec kwietnia, grę miejską z nagrodami w ramach Juwenaliów Językowych na naszej uczelni w maju oraz podsumowujące spotkanie w czerwcu. Wszyscy mięliśmy okazję obejrzeć 2 przykładowe prezentacje podsumowujące dotychczasową pracę  - prezentację tandemu języka angielskiego (wspaniale przedstawioną przez studenta z Nigerii

w języku polskim) i wspólną prezentację teamu rosyjskojęzycznego. Koordynatorzy językowi przydzielili tandemom nowe zadania, tym razem dotyczące przede wszystkim zagadnień językowych (zwroty potoczne, reakcje językowe w różnych sytuacjach, mowa gestów i komunikacja niewerbalna w odmiennych kulturach). Po omówieniu prac w pięciu grupach językowych, studenci jeszcze długo rozmawiali o swoich doświadczeniach na uczelni i planach na wspólne spędzanie czasu. W spotkaniu wzięło udział 42 studentów oraz dotychczasowy zespół koordynatorów językowych. Zachęcam do obejrzenia zdjęć z naszego spotkania i dziękuję wszystkim za dodatkowe zaangażowanie.

Kierownik projektu - mgr Anna Kania

pokaz slajdów 
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty