Strona główna | Projekty | Tandem | Seminarium polsko-niemiecko-ukraińskie 2017
 

Międzynarodowy projekt w Studium Języków Obcych

 

W dniach 17.05 – 20.05. 2017 odbyło się w naszym Studium polsko – ukraińsko - niemieckie seminarium pt.: „Projekt tandemowy jako najlepsza forma uczenia się języka oraz rozwijania kompetencji międzykulturowych” zorganizowane przez mgr A. Kanię we współpracy z 3 uczelniami. Uczestnikami projektu byli:

  • studenci z Narodowego Uniwersytetu Górniczego z Dnipru (katedra tłumaczeń technicznych) oraz 2 wykładowców,
  • studenci z Wyższej Szkoły Zarządzania w Hanowerze oraz 2 wykładowców
  • studenci PWr (realizujący w SJO kurs języka niemieckiego na poziomach B2 i C1) oraz 2 wykładowców (mgr A. Kania i dr D. Szałęga). W programach tandemowych seminarium wzięło udział łącznie 31 studentów z 3 krajów, a w całym programie międzynarodowym 71 studentów.

Celem projektu było rozwijanie nowych form pracy studentów, współpraca między uczelniami, rozwój kompetencji międzykulturowych i promocja języka niemieckiego.

Program seminarium obejmował:

  • pracę w małych 3-osobowych grupach międzynarodowych, które otrzymywały zadania do realizacji i prezentacji wyników w języku niemieckim (12 h),
  • spotkania integracyjne grupy seminaryjnej – ze studentami z Niemiec i ze studentami z Ukrainy, studiującymi na PWr w ramach programów międzynarodowych (dla Polonii oraz Erasmus+)  (5 h),
  • udział w wykładzie znanego niemieckiego dziennikarza, pisarza i aktora Steffena Möllera pt: „Kulturschock und interkulturelle Kompetenz” (1,5 h),
  • realizację bogatego programu kulturowego – wspólne zwiedzanie miasta, w którym studenci polscy odgrywali rolę przewodników i nauka polskich tańców ludowych (6 h).

Wykład Steffena Möllera był wydarzeniem, które odnotowały samorząd studencki PWr, media studenckie, był otwarty dla społeczności PWr i zgromadził w piątkowy wieczór bardzo liczną publiczność (120 osób).

Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie.

Uczelnie z Niemiec i z Ukrainy są zainteresowane dalszą współpracą i kontynuowaniem projektu.

Składam podziękowania za sfinansowanie projektu Panu Rektorowi prof. dr hab. inż. Andrzejowi Trochimczukowi - Prorektorowi ds. Badań Naukowych i Umiędzynarodowienia  oraz za współfinansowanie programu dodatkowego partnerom z Kommunale Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen z Hanoweru.

 

Sprawozdanie sporządziła mgr Anna Kania

pokaz slajdów 
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty